SZ9BP_SFV3 Sebepoznávací a sebezkušenostní formy osobnostního vzdělávání 3 (techniky bodyterapie, choreoterapie)

Pedagogická fakulta
jaro 2005
Rozsah
3 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Předpoklady
Pro studenty sociální pedagogiky a následně studenty celé MU je podstatné, že mají přednostní právo se seminářů a kurzu zúčastnit a navíc je možné získat za seminář 1 kredit.
Nicméně pro získání těchto kreditů je bezpodmínečné se seminářů zúčastnit a před tím si daný předmět zaregistrovat, zavčas se přihlásit a zaplatit.
Tyto osobnostně vzdělávací semináře jsou otevřené pro kohokoliv staršího 18 let, tedy nejen studenty MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Navazující předměty
Informace učitele
Body 3A - Jsem tělo/Mámtělo? - 6. 8. 5. 2005, je věnovaný technikám z oblasti bodyterapie a choreoterapie
Seminář je součástí projektu "OBYČEJNÍ LIDÉ", ten pro MU zaštituje občanské sdružení EDUCATIO.
Získáš 22 hod sebepoznávací a sebezkušenostní výuky v rámci technik z oboru bodyterapie a choreoterapie(prožitky, nalézání osobní hranice a svého osobního potenciálu (fyzického a duševního), hodnotová orientace, empatie, spolupráce, komunikační dovednosti, já a skupina...)
o.s. EDUCATIO
http://www.educatio.info
kontaktní telefony: 605 185 967 Mgr. Petr Netočný (jednatel o.s.), 775 173 562 Mgr. Petr Soják (předseda o.s.)
e-maily: educatio@educatio.info, sojak@educatio.info, netocny@educatio.info, sojakpetr@centrum.cz
Katedra sociální pedagogiky PdF MU
http://www.ped.muni.cz/wsocedu
kontaktní telefony: 549 493 475 Zuzka Buchtová (sekretářka), 549 497 317 Mgr. Petr Soják (lektor)
e-maily: zbuchtova@ped.muni.cz, sojakpetr@centrum.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Blíže viz: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007.