SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika)

Pedagogická fakulta
jaro 2007
Rozsah
4 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Předpoklady
Integrovaný výcvikový kurs pro studenty oboru Sociální pedagogika a volný čas a Sociální pedagogika. Předpokladem pro ukončení předmětu je zvládnutí vodáckých dovedností a plnění vybraných úkolů v rámci terénní výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Sjíždění vybrané řeky s důrazem na zvládnutí vodáckých dovedností, přípravu a organizaci kurzu, dodržování bezpečnosti a zásad.
Osnova
 • Vodní turistika, organizace a příprava vodáckého kurzu, zvládání vodáckých dovedností, doprovodný program (hry, soutěže, poznávací vycházky).
Literatura
 • NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě :[přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 98 stran. ISBN 8021015527. info
 • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
 • ŠTEMPROK, Karel. Vodní turistika [Štemprok, 1975]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1975. 252 s., [1. info
 • HLAVÁČEK, Miroslav. Turistika. D. 1, [Obecné základy, zimní turistika, vodní turistika]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 183 s. info
 • WATKINS, David a Meike DALAL. Táboření a turistika. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1995. 128 s. ISBN 80-06-00617-2. info
 • HLAVÁČEK, Miroslav. Turistika. D. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 225 s. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 73 stran. ISBN 8021004967. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Václav MERTIN. Hry pomáhají s problémy. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 159 s. ISBN 80-85282-93-3. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v přírodě (Variant.) : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1995]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry na hřišti a v tělocvičně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1997]. info
Metody hodnocení
Předmět je koncipován jako čtyřdenní terénní výuka (volitelný výcvikový kurs), je ukončen zápočtem (viz předpoklady pro ukončení předmětu).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.