CJV_AJA2k Vstupní test A2 - AJk

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Dohnalová (cvičící)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kollárová (cvičící)
Mgr. Radka Mlýnková (cvičící)
PhDr. Jiří Vacek, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni A2 (tato úroveň obvykle vyžaduje 2 roky předchozího studia jazyka). A2 level knowledge of English (usually requires at least two years of previous study).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka všech nabízených jazyků v bakalářském studiu probíhá na jazykové úrovni B1, tj. není určena pro začátečníky. Pro potvrzení zápisu předmětů SP4BK_CJAJ "Angličtina pro speciální pedagogy" a SC4BK_CJAJ "Angličtina pro sociální pedagogy" student musí uspět ve vstupním testu (= obdržet zápočet v předmětu CJV_AJA2k Vstupní test A2 - AJ). Vstupní test studenti obvykle absolvují na 1. konzultaci předmětů SP4BK_CJAJ "Angličtina pro speciální pedagogy" a SC4BK_CJAJ "Angličtina pro sociální pedagogy A". Úspěšným studentům je udělen zápočet za test a po jeho zapsání do IS automaticky potvrzen zápis povinně volitelného jazyka v bakalářském studiu.
Osnova
  • Základní informace o testu: Jazyková úroveň: A2; Struktura: 1) poslech (cca 10 bodů); 2) porozumění psanému textu (cca 10 bodů); 3) slovní zásoba a gramatika (cca 20 bodů); Pro udělení zápočtu je třeba získat min. 65% bodů; Časový limit: cca 30 - 40 min. Výčet gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni A2, který by měl student ovládat pro úspěšné zvládnutí testu: Gramatika: to be; articles; this/that/these/those; have got; the Possessive; Present simple; like/hate…sth. /doing sth.; adverbs of frequency; can/can’t; There is/are…;some, any, no; how much, how many; was/were; Past simple(regular/irregular verbs); Comparative and superlative adjectives; Present continuous; Future intentions: Going to/would like to and want to; Infinitive of purpose; will, might; Present perfect; Time phrases with present perfect and past simple; Prepositions of place, movement and time; must, have to, don’t have to. Slovní zásoba: Countries, nationalities; Jobs; Everyday objects; Family vocabulary; Common verbs; Daily routines; Transport; Food (countable and uncountable nouns); Dates, years, decades and centuries; Shops and shopping; Clothes; Animals and natural features; Weather; City and countryside; Education and careers; Communication; Describing things, people and events.
Literatura
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
  • SOARS, Liz a John SOARS. New Headway English course. Oxford: Oxford University Press, 2000. 143 s. ISBN 0194366774. info
  • SOARS, Liz a John SOARS. New Headway English course. [s anglicko-českým slovníčkem]. Oxford: Oxford University Press, 2000. 96 s. ISBN 0194375722. info
  • CUNNINGHAM, Sarah, Peter MOOR a Frances EALES. Cutting edge. [with mini-dictionary]. Harlow: Longman, 2001. 159 s. ISBN 0582403944. info
  • CUNNINGHAM, Sarah a Peter MOOR. Cutting edge : elementary : workbook : [with key]. Harlow: Longman, 2001. 110 s. ISBN 0582403936. info
  • VINCE, Michael a Kevin MCNICHOLAS. Elementary language practice with key : English grammar and vocabulary. Oxford: Macmillan, 2003. 288 s. ISBN 9781405007641. info
  • SWAN, Michael a Catherine WALTER. The good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2001. xii, 324. ISBN 0194315193. info
  • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 168 s. ISBN 0521599571. info
Metody hodnocení
Pravidelná výuka neprobíhá. Pro získání zápočtu je třeba uspět ve vstupním testu dle informací uvedených v anotaci a osnově předmětu.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Nutno úspěšně absolvovat na první konzultaci předmětu SC4BK_CJAJ, resp. SP4BK_CJAJ. Tyto předměty budou zapsány po udělení zápočtu za test.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.