RCSZ_AJC1 Anglický jazyk pro doktorské studium

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. konzultace. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jiří Vacek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Jiří Vacek, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RCSZ_AJC1/V: Čt 16:10–17:50 učebna 12, J. Vacek
Předpoklady
The English for Academic Purposes course has been designed for intermediate and upper-intermediate doctoral program students at Masaryk University Faculty of Education (Level C1). The students should have already passed their examinations in general English at PdF MU. The examination corresponds to Council of Europe Level C1. The students can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. The student can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed texts on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz je určen pro studenty doktorského studia PedF MU
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu English for Academic Purposes si studenti doktorandského studia PedF MU upevní dosažené jazykové znalosti, rozšíří si svoji jazykovou kompetenci o odbornou terminologii studovaného oboru, zdokonalí se i v dalších akademických lingvistických dovednostech. Při zkoušce se vyžaduje četba odborného textu v rozsahu nejméně 200-250 stran, překlad textu bez použití slovníku. Prověřují se i odpovídající komunikativní akademické dovednosti podle témat připravovaných disertací, vcetne prezentace struktury dissertace a vysledku badani.Součástí zkoušky je i prověrka písemných akademických dovedností doktoranda.
Osnova
  • PhD. program students: In the English for Academic Purposes course the postgraduate students of Masaryk University Faculty of Education will consolidate their language skills, widen their knowledge of terminology related to their specialization, and learn certain academic skills (presentations, CV and letter of application writing, note-taking, summary writing, etc.) in English. At the examination, the student will discuss the home-reading of 200-250 pages of the text related to the field of study, read and translate into Czech an extract of the text, as well as produce an abstract and structure of the doctoral thesis explaining research methods, findings and academic outcomes of the doctoral thesis.
Literatura
  • VACEK, Jiří a Duncan HENDY. Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2006. 102 s. MU, Pedagogická fakulta, Brno 2006. ISBN 80-210-3967-1. info
  • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
  • Brown, K. Hood, S. Academic Encounters. Life in society. CUP 2004. ISBN 0521 66616 3
Metody hodnocení
Consultations, special seminars; Successful students will be credited for: - Test - level C1 - Reading comprehension (special authentic text of 200-250 pages) - Oral presentation (presenting the PhD thesis structure and results) - Discussion about the doctoral research performed - Writing a summary of a current newspaper article Autenticky anglicky text z oboru sve specializace (200-250 stran) predlozi doktorand zkousejicimu nejpozdeji dva dny pred konanim zkousky z anglickeho jazyka spolu s A-C slovnickem. A copy of an authentic English text (200-250 pages)to be submitted to the examiner two days before the examination at the latest. An English-Czech vocabulary related to the authentic text to be submitted 2 days before the examination date.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Examination to be registered via IS.MUNI.CZ beforehand. Autenticky anglicky text, spolu s A-C slovnickem, z oboru sve specializace (200-250 stran) predlozi doktorand zkousejicimu nejpozdeji dva dny pred konanim zkousky z anglickeho jazyka. (An authentic English text (200-250 pages), plus English-Czech dictionary related to the text, to be submitted to the examiner two days before the examination at the latest).
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zkouška podle podmínek pro doktorandské studium MU
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Kurz je určen pro studenty doktorského studia na PdF MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.