Ze2RC_GGX2 Terrain Course of Soilgeography and Biogeography

Faculty of Education
Spring 2010
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Department of Geography - Faculty of Education
Contact Person: Kateřina Brabcová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Field practice serves the demonstration of such geological and terrain objects not presented sufficiently during lectures and the makes the theoretical knowledge about studied objects applicable. Students will be teached the art how to created field notices and maps, to identify objects of interest and to move in the field safely.
Syllabus
 • 1) Preparation of field practice programme
 • 2)Content of individual steps and themes
 • 3) Refreshment of theoretical knowledge
 • 4) Safety principles of field workd
 • 5) Field work principles
 • 6) Field work realization
Literature
 • ZAPLETAL, L. Úvod do antropogenní geomorfologie. Olomouc: Učební texty Palackého univerzity Olomouc, 1969. info
 • KOLEJKA, Jaromir and Vladimir PLSEK. Analýza terénu České republiky. Reliéf naší krajiny v GIS (Terrain analysis of Czech Republic. Relief our country in GIS). Computer Design, Praha: Computer Press, 2005, vol. 2005, No 4, p. 75-77. ISSN 1212-4389. info
 • SMOLOVÁ, Irena and Jan VÍTEK. Základy geomorfologie : vybrané tvary reliéfů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 189 s. ISBN 9788024417493. info
 • CZUDEK, Tadeáš. Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: Sursum, 1997. 213 s. ISBN 80-85799-27-8. info
 • ZEMAN, Antonín. Kvartér : geologie a geomorfologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. 192 s. : i. info
 • LOŽEK, Vojen. Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 198 s. ISBN 9788073630959. info
 • KARÁSEK, Jaromír. Reliéf střední části Bobravské vrchoviny. 1966. 393-417 s. info
 • DEMEK, Jaromír. Geomorfologie českých zemí. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 335 s., [1. info
 • KARÁSEK, Jaromír. Základy obecné geomorfologie (Principles of general geomorphology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. 216 pp. Učební texty. ISBN 80-210-2567-0. info
 • CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA and Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky (Geological history of the Czech Republic). Praha: Academia Praha, 2002. 436 pp. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0. info
 • CZUDEK, Tadeáš. Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. 238 s. ISBN 8070282703. info
 • KIRCHNER, Karel, Antonín IVAN, František HUBATKA and Slavomír NEHYBA. Reliéf východního okraje národního parku Podyjí (Landforms of the eastern margin of the Podyjí National Park). Geol.výzk. Mor.Slez v r. 1998, Brno, 1999, vol. 6, -, p. 21-23. ISSN 1212-6209. info
 • DVOŘÁK, Josef and RŮŽIČKA BOHUSLAV. Geologická minulost Země : úvod do historické geologie a paleontologie [Dvořák, 1972]. 3., upr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972. 762 s. info
 • ZEMAN, Antonín and Jaromír DEMEK. Kvartér : geologie a geomorfologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 192 s. + 1. info
Assessment methods
The education in the field runs under supervision of a responsible teacher. The participating students complete selected organizational, operational and educational tasks, including the presentations of subjects processed. Credits are being given for results of subject processing, presentation and reporting.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden terénní praxe.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2010, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2010/Ze2RC_GGX2