RV2MP_4DR3 Methodology - Health Education 3

Faculty of Education
Spring 2012
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Radim Slaný (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Department of Health Education - Faculty of Education
Contact Person: Michaela Daňková
Supplier department: Department of Health Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
RV2MP_4DR3/01: Tue 13:25–15:05 učebna 27, L. Adámková, R. Slaný
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of this course, students should be able to: - apply didactic knowledge (FHE1+2) - transform didactic Themes in RVP ZV - prepare and realize Health and Family Education classes -use activation methods in Family and Health education -define specific educational problems in Family Education and Health Education
Syllabus
 • Didactical transformation consequent themes, contained in RVP ZV Preparation for class work and its realization Analysis and evaluation of class work Vocation literature elaboration ( effective teaching and key competences )
Literature
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vyd. 1. Stařeč: INFRA, 2005. 113 s. ISBN 8086666247. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Úvod do školní didaktiky (Introduction in the study of the bases of didacties.). Brno: MSD s.r.o. Brno, 2003. 98 pp. škola v praxi, svazek 2. ISBN 80-86633-04-7. info
 • OBST, Otto. Obecná didaktika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 159 s. ISBN 8024405555. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : pracovní verze pro potřeby pilotních škol. Edited by Jaroslav Jeřábek - Jan Tupý. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2002. 142 s. info
 • MAŇÁK, Josef. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001. 46 stran. ISBN 8073150026. info
 • Obecná didaktika. Edited by Jarmila Skalková. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 80-7178-220-3. info
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Rodinná výchova : učební osnovy pro 6. až 9. ročník : vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 14 s. info
 • MAREŠ, Jiří and Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 111 s. ISBN 8021002107. info
Teaching methods
Seminars and study hours
Assessment methods
5 themes described indetail(database of 30 themes) Themes are presented and discussed
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2012/RV2MP_4DR3