CS

PdF:SZ9BP_ZRM2 Basics od romology 2 - Course Information

SZ9BP_ZRM2 Basics od romology 2

Faculty of Education
Spring 2012
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Bc. Kateřina Štěpařová
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SZ9BP_ZRM2/01: Wed 18:00–19:40 učebna 33, L. Gulová
Prerequisites (in Czech)
SZ9BP_ZRM1 Basics of romology 1
Předpokladem je absolvování předmětu Základy romologie 1.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/35, only registered: 0/35, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/35
Fields of study the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The goal is to provide students with facts on Romany history and culture and to enable them to have a deeper view on the Romany mentality and help thus improve the common way of living between the Romany people and the majority society.
Syllabus
  • Introduction into the Romany studies, outline of Romany secondary literature and main international Romany authors. History of Romany people in significant periods, migration waves, typical Romany crafts, difficult life of Romany people at the time, majority society impacts into the community life of the Romany people.
Literature
  • Muzeum romské kultury. Romové : tradice a současnost : O roma : angodez the akának (Souběž.). Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-7028-141-3. info
  • Romové v České republice, (1945-1998). Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1999. 558 s. ISBN 80-902260-7-8. info
  • S Romy žít budeme - jde o to jak :dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Edited by Pavel Říčan. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 143 s. ISBN 80-7178-250-5. info
  • Výchova k toleranci a proti rasismu :sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance, informace o národnostních menšinách, hry a cvičení pro žáky a studenty. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 203 s. ISBN 80-7178-285-8. info
  • DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romů : vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 197 s. ISBN 8070673958. info
  • NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 2. doplněné vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. 99 s. ISBN 8070673109. info
Teaching methods
seminars - discussion about themes of Roma problematics
Assessment methods
a) Synopsis from a book on Romanology – the details will be provided at the seminar. Agreed synopsis will also be published in a faculty LMS in the section “Konspekty z pohledů studentů” b) Seminar work – an essay on: “What is my perception of Romany people, what is the perception of my surroundings (friends, family and parents) and why? Minimal range: 3 pages.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
General note: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU.
Teacher's information
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1195www.romove.cz
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2012/SZ9BP_ZRM2