EN

PdF:SZ7BP_DTI1 Informační technologie 1 - Informace o předmětu

SZ7BP_DTI1 Informační technologie 1

Pedagogická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Gabriela Štěpánová (cvičící)
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kučera (cvičící)
Mgr. Josef Moravec (cvičící)
Ing. Svatoslav Ondra (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (cvičící)
Mgr. Petr Vybíral (cvičící)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Štěpánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DTI1/T01: Čt 14:30–16:25 Učebna S6 (20), T. Sklenák, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
SZ7BP_DTI1/02: každé liché pondělí 9:20–11:00 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/03: každé liché pondělí 11:10–12:50 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/04: každé liché pondělí 13:00–14:40 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/05: každé liché úterý 13:00–14:40 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/06: každé liché úterý 14:50–16:30 učebna 28, J. Moravec, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/07: každé liché úterý 16:40–18:20 učebna 28, J. Moravec, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/08: každé liché úterý 11:10–12:50 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/10: každou lichou středu 9:20–11:00 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/11: každou lichou středu 11:10–12:50 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/12: každou lichou středu 13:00–14:40 učebna 28, J. Moravec, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/14: každé sudé pondělí 9:20–11:00 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/15: každé sudé pondělí 11:10–12:50 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/16: každé sudé pondělí 13:00–14:40 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/17: každé sudé úterý 13:00–14:40 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/18: každé sudé úterý 14:50–16:30 učebna 28, J. Moravec, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/20: každé sudé úterý 11:10–12:50 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/22: každou sudou středu 9:20–11:00 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/23: každou sudou středu 11:10–12:50 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/24: každou sudou středu 13:00–14:40 učebna 28, J. Moravec, G. Štěpánová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 1000 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/1000, pouze zareg.: 0/1000, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/1000
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
 • pochopit, co je technické počítačové vybavení (hardware) a vědět, co může ovlivnit výkon počítače. Znát běžná periferní zařízení;
 • pochopit, co je programové vybavení (software) a uvést příklady běžných aplikačních programů a operačních systémů;
 • pochopit, k čemu slouží počítačové sítě a jak pracují. Znát různé způsoby připojení k internetu;
 • vytvářet a upravovat textové dokumenty malého rozsahu a být připraven je sdílet a poskytovat;
 • pro zlepšení vzhledu dokumentů používat různé formátování a znát související užitečné návyky;
 • vkládat tabulky, obrázky a kreslené objekty do dokumentů;
 • upravovat řádky a sloupce v tabulce. Kopírovat, přesouvat, odstraňovat a vhodně přejmenovávat listy s tabulkami;
 • vytvářet matematické a logické vzorce využívající standardní funkce tabulkového procesoru;
 • používat užitečné návyky pro vytváření vzorců a rozpoznávat chyby ve vzorcích;
 • formátovat čísla a textový obsah tabulek;
 • pracovat s prezentacemi a ukládat je v souborových formátech různého typu;
 • pochopit odlišná zobrazení prezentace, volit různá rozvržení snímků a jejich vzhled;
 • vkládat, upravovat a formátovat text v prezentacích, znát užitečné návyky pro pojmenovávání snímků;
 • uložit do počítače video sdílené na internetu;
 • video konvertovat (převést) na jiné video formáty (např. na formát wmv, který je vhodný pro vložení do prezentace PowerPoint);
 • pochopit základní pojmy týkající se důležitosti zabezpečení informací a dat, fyzické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a krádeží identity;
 • zabezpečit počítač, datová média nebo počítačovou sít před účinky škodlivých programů a před neoprávněným přístupem;
 • Osnova
  • Základní pojmy a principy činnosti PC. Operační systémy. Počítačové sítě. Údržba PC.
  • Správa souborů.
  • Zpracování textu. Základy typografie.
  • Zpracování tabulek.
  • Zpracování výukových prezentací.
  • Multimédia, video, zvuk.
  • Internet a komunikace. Problematika citování. Bezpečnost v IT.
  Literatura
  • Jak na počítač : texty v programu Word (Variant.) : Texty v programu Word. info
  • Jak na počítač aneb příručka pro nás běžné uživatele : prezentace v programu PowerPoint (Variant.) : Jak na počítač : prezentace v programu PowerPoint. info
  • ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost. 2011. URL info
  • SPURNÁ, Ivona. Počítačové sítě : praktická příručka správce sítě. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. 180 s. ISBN 9788074020360. info
  • SCHELS, Ignatz. Excel 2007 : tabulky a grafy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 344 s. ISBN 9788024729053. info
  • PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft PowerPoint 2007 : hotová řešení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 240 s. ISBN 9788025121238. info
  • DODGE, Mark. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 936 s. ISBN 9788025119808. info
  • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
  • BŘÍZA, Vladimír. Excel 2007 : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 232 s. ISBN 9788024719658. info
  • BŘÍZA, Vladimír. Excel 2007 : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 232 s. ISBN 9788024719658. info
  • KRÁL, Mojmír a Ivo MAGERA. Microsoft Office PowerPoint 2007 : podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 9788025116197. info
  • HLAVENKA, Jiří. Microsoft Office Word 2003 : jednoduše, srozumitelně, názorně. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2007. iv, 230. ISBN 9788025116654. info
  • BŘÍZA, Vladimír. PowerPoint 2007 : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 154 s. ISBN 9788024721781. info
  • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 s. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1. info
  • Microsoft Office PowerPoint 2003 : jednoduše, srozumitelně, názotně. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 191 s. ISBN 8025104044. info
  • ODOM, Wendell. Počítačové sítě bez předchozích znalostí. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 383 s. ISBN 8025105385. info
  • ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. s. 290-299, 10 s. ISBN 80-239-4633-1. info
  • Microsoft Office Word 2003. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2004. iv, 230. ISBN 8025101991. info
  • ZOUNEK, Jiří, Rostislav KŘÍŽ a Zuzana KUNZOVÁ. Internet nejen pro studenty : jak hledat a najít. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 104 s. ISBN 8024705702. info
  Výukové metody
  praktická cvičení na počítači s potřebným software, distanční vzdělávání
  Metody hodnocení
  Vypracování teoretického testu s úspěšností min. 75%.
  Vypracování praktického úkolu s hodnocením min. 75%.
  Navazující předměty
  Informace učitele
  http://elmood.ped.muni.cz
  Ke splnění požadavků k zápočtu mají studenti k dispozici 2 opravné termíny. Test i praktický úkol bude vypracován ve škole (v seminární skupině, kde je student přihlášen).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.