SC4BK_PPX Souvislá pedagogická a badatelská praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0/2.5. 30 dnů. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
pro studenty bakalářského komb. studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe studentům umožňuje zvolit si oblast, která souvisí s tématem jejich bakalářské práce a případného výzkumného šetření, které je její součástí. Studenti si vyzkouší své možnosti a schopnosti v oblasti pedagogiky volného času, v oblasti sociální práce v různých rovinách; studenti se v rámci praxe pohybují v prostředí, kde se mohou věnovat různé klientele z řad dětí, mládeže a dospělých, mohou se věnovat klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí, popřípadě se zaměří na oblast prevence sociálně patologických jevů. Důležitou součástí jsou písemné záznamy o praxi, zahrnující reflexi praxe a deník praxe.
Osnova
  • Součástí vzdělávání sociálních pedagogů je pedagogická praxe, kterou studenti absolvují v průběhu celého studia. Zaměření, cíle a úkoly praxe jsou rozvrženy do jednotlivých semestrů.Úkolem praxe je:Ř představit studentů, budoucím potenciálním sociálním pedagogům okruh možných pracovních příležitostíŘ rozšířit dovednosti pedagoga v oblasti volného času a sociální práceŘ představit v různých organizacích obor sociální pedagogika se zaměřením na volný čas a nabídnout prostřednictvím studentů budoucí odborníky pro oblast mimoškolní výchovy, volný čas a sociální práciK této praxi se nabízí široká škála zařízení, institucí a široké spektrum různých volnočasových, mimoškolních i školních aktivit:Internátní domovy pro mládežDětské domovyDomy sociální péčeŠkolní družiny, školyRůzné typy poraden určené dětem nebo např. zaměřené ženy a dívky v tísniCentra sociální prevenceCentra pro rodinu a sociální péčiCentra volného času pro dětí a mládež, pro dospělé vedené různými organizacemi, zřizované státem apod. Speciální školyDiagnostické ústavyDomovy pro matky s dětmiKrizová centraNadace Podané ruceAzylové domyPřistěhovalecké táboryMateřská centraCentra ekologické výchovyDomovy seniorůCharitní zařízení, Český červený kříž, katolická Charita atd.Různé stacionářePedagogicko-psychologické poradnyRůzná kulturní a společenská centra a podobné typy zařízení, institucí, nadací atd., ve kterých lze pracovat s dětmi, mládeží i dospělými lidmi
Literatura
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
  • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
Výukové metody
praxe v odborných zařízeních
Metody hodnocení
Pedagogická praxe zahrnuje individuální praxi, což znamená, že studenti si vyberou zařízení, instituci nebo organizaci, kde budou v průběhu nejméně 30 hodin sbírat poznatky a určité zkušenosti, které budou podrobně zaznamenávat do deníku praxe. Podrobné záznamy musí obsahovat charakteristiku zařízení, pracovní náplň, zaznamenávání jednotlivých činností, popřípadě kasuistiky, metody sociální práce, metody her a hrových činností atd. Deník pedagogické praxe(10 a více stran)Obsahuje charakteristiku a filozofii instituce, záznam jednotlivých dnů, popřípadě aktivit, činností, kterými se student zabývá v rámci praxe, součástí textu jsou podrobné zápisy a informace, zaznamenávání metod, jednotlivých činností, případových studií atd., reflexe a analýza pedagogické praxe.Součástí bude stručné hodnocení supervizora a potvrzení o absolvování praxe.Písemné záznamy mohou být obohaceny o různé náměty, hrové aktivity, zajímavé postřehy atd.Konečná podoba deníku praxe záleží na tvořivosti a aktivitě studentů.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1094
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.