R2BP_BPS1 Seminář k bakalářské práci 1

Pedagogická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irina Hobzová (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natalia Naumova (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je zvolené téma, popř. představa o problematice práce na katedře ruského jazyka a literatury.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář vychází ze zadaného tématu bakalářské práce na KRjaL, případně z představy o něm. Bakalářské práce na KRjaL studentů mohou analyzovat problematiku v lingvistice, literatuře ve srovnávacím aspektu a dále témata z dějin a reálií. Student si zvolí téma a vyučujícího podle svého zaměření. Učí se, jak plánovat práci a řídit přístup ke studiu literatury. Zabývá se osvojením různých výzkumných technik a aplikuje je na vlastní projekt. V rámci blokové výuky předmětu student diskutuje o nejasných otázkách souvisejících s jeho bakalářskou prací. Úspěšný student tohoto kurzu je schopen: - vytvořit seminární práci (= projekt bakalářské práce)
Osnova
 • 1. Výběr a zaměření tématu.
 • 2. Výběr primární a sekundární literatury.
 • 3. Zpracování projektu práce.
 • 4. Koncepce bakalářské práce.
 • 5. Metody výzkumu v oblasti cizojazyčného vyučování
 • . 6. Příprava a organizace výzkumu.
 • 7. Vlastní výzkum.
 • 8. Zpracování výsledků výzkumu. Vlastní projekt a prezentace.
Literatura
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 9788071845690. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. 78 s. 188. ISBN 80-7315-078-6. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Studium odborné literatury, teoretická příprava. Aktivní zapojení do diskuse.
Metody hodnocení
Účast na blokové výuce. Práce v průběhu celého semestru. Zpracování seminární práce = projektu bakalářské práce.
Informace učitele
Předpokládá se průběžná systematická práce na zvoleném tématu bakalářské práce při zpracování projektu bakalářské práce. Termín konání blokového semináře bude vyhlášen v prvních týdnech semestru (účast na semináři je nezbytnou podmínkou k ukončení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.