SV4BP_ZPs2 Základy psychologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SV4BP_ZPs2/01: Út 13:00–14:40 učebna 64, B. Strobachová
SV4BP_ZPs2/02: Út 11:10–12:50 učebna 51, B. Strobachová
Předpoklady
Předmět navazuje na Základy psychologie 1 (seminář a přednáška). Předpokladem je znalost základních pojmů v rozsahu předcházejících sylabů předmětů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je integrativní systematizace poznatků a jejich uplatnění v rámci studia celé osobnosti. Předmět tvoří základní stavební kameny pro další studium psychologických, ale i pedagogických disciplín a praktickou přípravu studentů v profesi sociálního pedagoga, ale i v sebepoznání a orientaci v praktickém denním životě. Náplní předmětu je kritický pohled na teorie osobnosti. Studenti budou pátrat v primárních pramenech po koncepcích jednotlivých autorů a pokusí se je zhodnotit a zážitkovým způsobem předat kolegům. Na konci kurzu bude student schopen porozumět primárním pramenů, bude schopen jejich interpretace a kritickému zhodnocení.
Osnova
  • 1. Základní pojmy psychologie osobnosti. Osobnost jako psychologický pojem. Definice osobnosti. Struktura a dynamika osobnosti. Složky osobnosti. 2. Základní přístupy ke studiu osobnosti Psychologie osobnosti a její místo mezi ostatními psychologickými obory. Možnosti a meze studia osobnosti. Základní klasické a moderní přístupy v psychologii osobnosti. Teorie osobnosti – srovnání, obecně Freud… Jednotlivé teorie – studentské prezeńtace 3. Výzkum a diagnostika osobnosti Klíče ke studiu osobnosti. Metody diagnostiky Metody psychologického výzkumu osobnosti. 4. Biologické základy osobnosti Dědičnost, fyziologické a mozkové koreláty osobnosti. Temperament, konstituce. Gender, sexualita. 5.Emoce a osobnost Složky emocí. Fenomén emoce. Emoce ve vztahu k osobnosti jako celku. Teorie emocí. Výzkumy emocí. 6. Motivace a osobnost Motivace a její prinicip. Emočně motivační okruh. Druhy motivů. Teorie motivace. 7. Charakter, postoje, morálka Moderní a klasické teorie charakteru. Postoje a předsudky. Vývoj a testování morálky a charakteru
Literatura
  • FUNDER, David Charles. The personality puzzle. 5th ed. London: W.W. Norton, 2010. xxxiv, 757. ISBN 9780393933482. info
  • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti :člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 517 s. ISBN 80-85947-80-3. info
  • MIKŠÍK, Oldřich. Psychologické teorie osobnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 213 s. ISBN 807184926X. info
  • HALL,C.S, LINDZEY.G. Psychológia osobnosti. Bratislava: SPN, 1997. info
  • MIKŠÍK, Oldřich. Aktuální problémy psychologie osobnosti. Praha: Horizont, 1979. info
  • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti [Říčan, 1975, 3. vyd.]. 3. vyd. Praha: Orbis, 1975. info
Výukové metody
přednášky, seminární úkoly, e-learning, prezentace studentů, procvičovací listy
Metody hodnocení
aktivní účast na semináři, e-learning - individuální práce, prezentace osobnosti a díla z historie psychologie osobnosti, kolokviální pohovor nad přečtenou knihou (primární pramen)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.