EN

PdF:De2MP_KDBR Kulturní dějiny Brna v 1.ČSR - Informace o předmětu

De2MP_KDBR Kulturní dějiny Brna v období 1. ČSR

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem účasti v semináři je zájem o danou problematiku. Vítaná je dobrá znalost německého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit kulturní a společenské proměny Brna v meziválečném období. Zvláště dvacátá léta 20. století představují nebývale významné období modernějších dějin města. Cílem semináře bude přiblížit vzestup kulturní úrovně českého Brna, a to v co nejširším spektru (urbanistika, stavební a architektonická činnost, vytváření bytových interiérů, dění v oblasti literatury, divadla, výtvarného umění a hudby, společenský život města). Součástí výuky bude i poznávání života německy hovořících občanů se zaměřením na charakteristiku národnostních vztahů ve městě ve sledovaném období.
Osnova
  • 1) Ráz Brna na počátku 20. století, eseje Arne Nováka "Duše Brna a jeho kultura slovesná" 2) Urbanistický vývoj Brna v letech 1848-1918. 3) Urbanistické soutěže na regulaci Brna v letech 1924, 1927 a 1933. 4) Brněnská architektura ve dvacátých a třicátých letech. 5)Vytváření bytových interiérů ve městě, UP závody, časopis Bytová kultura. 6)Výtvarné spolky ve městě - Maehrischer Kunstverein, Vereinigung der deutschen bildender Kuenstler Maehrens und Schlesiens, Klub výtvarných umělců Aleš, Skupina výtvarných umělců. 7)Literární sdružení v Brně - Moravské kolo spisovatelů, Literární skupina, Literarische Gesellschaft 8)Žurnalistika ve městě - deník Lidové noviny, časopisy Salon, Měsíc a Der Monat. 9) České a německé divadlo v Brně. 10)Masarykova univerzita: založení, budování jednotlivých fakult, činnost. 11) Výstava soudobé kultury v Československu 1928.
Literatura
  • František Šujan: Dějepis Brna. Brno 1928
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.