SZ1049a Introduction to Health Education

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radim Slaný (přednášející)
Garance
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 14:50–15:35 učebna 27
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
At the end of this course, students should be able to:
- Interpret basic Health Education conceptions
- Interpret basic biomedicin and psychosocial conceptions
- Motivate fo health support
- Realize health support programmes
Osnova
 • 1) Health support – approach and definition 2) Documents – Health 21, RVP ZV 3) Biomedical domain: aliment, exercise, smoking, first-aid treatment 4) Psychosocial domain: stressful situations, mental health disorders, drug and alcohol abuse, smoking, eating mental disorders... 5) Didactic domain: Health support programmes
Literatura
 • ŘEHULKA, Evžen. Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví. Miroslav Janda, Petr Kachlík, Věra Kernová, Vladislav Navrátil. In 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • HORKÁ, Hana. Škola a zdraví 21. 2008. info
 • HORKÁ, Hana. Vnímání zdraví v kontextu problematiky životního prostředí mezi studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. In 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 34 s. ISBN 978-80-210-4369-5. info
 • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: dílčí projekt tělesné výchovy. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2005. s. 108-108, 11 s. ISBN 80-210-3863-2. info
 • HOLČÍK, Jan. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. info
 • ŠILEROVÁ, Lenka. Sexuální výchova : jak a proč mluvit s dětmi o sexualitě : rodinná pravidla a hodnoty; situace, které mohou rodiče uvést do rozpaků; vývoj zájmu o sexualitu; užitečné kontakty a informace. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 103 s. ISBN 8024702916. info
 • SLADKÁ-ŠEVČÍKOVÁ, Jana. Z deníku bulimičky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 127 s. ISBN 80-7178-795-7. info
 • Zdraví 21. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2003. 124 s. ISBN 8085047993. info
 • HOLČÍK, Jan. Program Světové zdravotnické organizace "Zdraví 21" jako výzva ke společné cestě ke zdraví, sdílené odpovědnosti a tvůrčímu partnerství. Zdravotnictví v České republice, Praha: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 2001, roč. 4, 1-2, s. 2-4. ISSN 1213-6050. info
 • DONÁT, Josef a Nora DONÁTOVÁ. Důvěrně a otevřeně o sexualitě : sexuální výchova pro základní školu a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fortuna, 1996. 95 s. : il. ISBN 80-7168-371-X. info
 • JOYEUX, Henri. City, sexualita, AIDS : sexuální výchova od 13 do 15 let. Translated by J. Švancarová. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 73 s. ISBN 80-7178-004-9. info
 • JOYEUX, Henri. Jsme zamilovaní :sexuální výchova od 15 do 20 let. Translated by Jana Švancarová. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 91 s. ISBN 80-7178-005-7. info
 • SIELERT, Uwe. Sexuální výchova :kniha netradičních metod výuky. Translated by Jan Brázdil - Nataša Brázdilová. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1994. 279 s. ISBN 80-85573-36-9. info
 • Sexuální výchova v rodině. Edited by Oldřich Pšenička. 1. vyd. Pardubice: Hnutí Rodina, 1994. 310 s. ISBN 80-901524-1-4. info
Výukové metody
Theoretical principles, videoprogrammes, study hour.
Metody hodnocení
Written test consisting of 20 questions. If they answer 17 questions correctly, they pass the test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/whealthedu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.