A2MK_ACWR Akademické psaní

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
A2MK_ACWR/OS01: Pá 24. 2. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 10. 3. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 24. 3. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 7. 4. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 28. 4. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 12. 5. 9:20–11:00 učebna 6, R. Vogel
A2MK_ACWR/OS02: Pá 3. 3. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 17. 3. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 31. 3. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 21. 4. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 5. 5. 9:20–11:00 učebna 6, Pá 19. 5. 9:20–11:00 učebna 6, R. Vogel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main objectives of the course of Academic Writing can be summarised as follows:
to familiarise students with the methodology of science;
to introduce them to the formal written style and its genres;
to enhance their ability to use English appropriately in writing for academic purposes;
to expand and practise the vocabulary and grammar of Academic English.
Osnova
 • 1. Introduction. Writing an academic essay - instructions and recommendations.
 • 2. Methodology of science. Written vs. spoken medium. Formal vs. informal styles.
 • 3. Genres of academic and scientific writing. Scientific prose style vs. popular scientific / didactic style. Linguistic appropriateness.
 • 4. Cohesion and coherence. Lexical and grammatical cohesion. Connectors.
 • 5. Punctuation in English.
 • 6. Vocabulary of academic texts. Abbreviation.
 • 7. Syntax of academic texts. Word order.
 • 8. Quotations and paraphrases. Endnotes and footnotes. Bibliography/references.
 • 9. Teaching practice task: What are the needs of teaching academic/formal writing at lower and upper secondary schools? Which methods, activities and tasks do you find the most useful?
Literatura
  povinná literatura
 • HAMP-LYONS, Liz a Ben HEASLEY. Study writing : a course in writing skills for academic purposes. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 213 s. ISBN 9780521534963. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • URBANOVÁ, Ludmila a Andrew Philip OAKLAND. Úvod do anglické stylistiky. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 148 s. Studium. ISBN 80-86598-33-0. info
  doporučená literatura
 • MACPHERSON, Robin. Základy anglické stylistiky. Praha: Academia, 1997. 240 s. ISBN 80-200-0644-3. info
 • CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. vii, 489. ISBN 0521401798. info
Výukové metody
Teaching methods:
- explanation, practice and discussion in class;
- observation of selected phenomena during teaching practice;
- home study and written assignment.
Metody hodnocení
Completion prerequisites:
- attendance - minimum 80%;
- active participation in seminars;
- seminar essay - a piece of academic text, due on May 27, 2017. Pass mark: 70%.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.