SP4BK_OPRS Odborná praxe souvislá

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
praxe 32. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Michaela Šedá, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, sledovat metody práce učitele s žákem, připravit se na výstupy v oblasti jazyka českého, matematiky nebo prvouky hospitacemi, sledovat metody práce speciálního pedagoga v rámci školního poradenského pracoviště.
Osnova
  • Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, hospitace, výstupy a speciálně pedagogickou diagnostiku.
Literatura
  • MALEŇÁKOVÁ, Šárka a Vlasta VILÍMOVÁ. Pedagogická praxe - cesta od teorie k realitě. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s.r.o., 2008. s. 262-265. ISBN 978-80-7392-052-4. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
  • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe v kontextu pregraduální přípravy. In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 16-19. ISBN 80-210-3378-9. info
  • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. 2004. info
Výukové metody
Pedagogická praxe.
Metody hodnocení
2 týdny pedagogická praxe souvislá, zápočet.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
O průběhu praxe je student povinen vést deník a na jeho podkladě zpracovat zprávu o pedagogické praxi a odevzdají ji určenému pracovníku katedry.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.