A2MK_LDML Literatura pro děti

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
A2MK_LDML/01: Pá 23. 2. 16:40–18:20 učebna 10, Pá 2. 3. 16:40–18:20 učebna 10, Pá 9. 3. 16:40–18:20 učebna 10, Pá 16. 3. 16:40–18:20 učebna 10, Pá 23. 3. 16:40–18:20 učebna 10, L. Podroužková
A2MK_LDML/02: Pá 23. 2. 11:10–12:50 učebna 10, Pá 2. 3. 11:10–12:50 učebna 10, Pá 9. 3. 11:10–12:50 učebna 10, Pá 16. 3. 11:10–12:50 učebna 10, Pá 23. 3. 11:10–12:50 učebna 10, L. Podroužková
Předpoklady
Bc studies in literature in English.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The goals of the course are to:
- introduce and acquaint students with the general concept of literature for children and young adults and an overview of British and American highlights;
- to tap into the students´reading histories and to address them as teachers as well as (potential) parents;
- to develop reading and other competencies and skills seminal for the 21st century;
- to address personal and social issues via reading;
- to model modern teaching methods and attitudes (project work, experiential learning and other);
- to promote and sustain life-long learning through fostering reading habits;
- to grasp literature for children and young adults as an instrument of a developing citizenship and a transgenerational and transnational dialogue;
- to present literature for children as a tool to fostering creativity and imagination;
- to model the concept of shared reading;
- to implement the theory of extensive reading according to Stephen Krashen.
Výstupy z učení
- rozvoj čtenářské gramotnosti a návaznost na jejich čtenářské zkušenosti (osobní, pedagogické i rodičovské). Oslovujeme tedy studenty jako čtenáře, (budoucí) učitele a (potenciální) rodiče;
- rozvoj klíčových dovedností studentů (kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské) a dalších dovedností pro 21. století (např. digitální gramotnost).
- oslovit důležitá osobní i společenská témata prostřednictvím četby;
- modelovat moderní výukové metody a přístupy (projektová výuka, zážitkové učení aj);
- integrovat zahraniční zkušenost a inspiraci do výukové praxe; - podporovat celoživotní vzdělávání prostřednictvím kultivace čtenářských návyků;
- uchopit LDM jako nástroj mezigeneračního, občanského a transnacionálního dialogu;
- uchopit LDM jako prostředek k rozvoji kreativity a představivosti;
- modelovat koncept sdíleného učení;
- implementovat teorii extenzivního volnočasového čtení dle S. Krashena
Osnova
 • Course schedule:
 • 1. Introduction to the course and course requirements; approaches to using literature for children and young adults in the classroom. Discussing storybooks.
 • 2. Topic-based approach: school.
 • 3. Topic-based approach: appearance.
 • 4. Topic-based approach: misfits?
 • 5. Learning centres: the classics and modern classics for children and young adults.
Literatura
  doporučená literatura
 • CART, Michael. Young adult literature : from romance to realism. Chicago: American Library Association, 2010. ix, 242. ISBN 9780838910450. info
 • Young adult literature and adolescent identity across cultures and classrooms : contexts for the literary lives of teens. Edited by Janet Alsup. London: Routledge, 2010. ix, 225. ISBN 9780415876995. info
 • Modern children's literature : an introduction. Edited by Kimberley Reynolds. New York: Palgrave Macmillan, 2005. x, 278. ISBN 1403916128. info
Výukové metody
Reading, discussing and analyzing selected texts, issues, and resources. Power point and moodle support.
Metody hodnocení
Continuous assessment: * 80% attendance (you can miss 1 class) and active classwork * weekly tasks * action research on reading * worksheets Summative assessment: * worksheet portfolio *1 book to read
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2714
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.