JVp018 Angličtina pro speciální pedagogy - D

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Dvořáková (pomocník)
Garance
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp018/01: Út 8:25–10:05 učebna 10, G. Hublová
JVp018/02: St 11:10–12:50 učebna 57, G. Hublová
JVp018/03: St 8:25–10:05 učebna 57, G. Hublová
Předpoklady
JVp017 Eng. for Special Educators - C
A pass in JVp017 English for Special Educators - C. (Úspěšně absolvovaný předmět JVp017 Angličtina pro speciální pedagogy - C.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course mission is to develop students' receptive (reading, listening) and productive (speaking, writing) language skills and to enhance their grammar and vocabulary knowledge at level B2 by means of academic topics relating to the sphere of special needs education. At the end of the course, students can succesfully participate in a spoken interaction dealing with issues relating to special needs education, use selected SNE terminology with natural and sophisticated control, and show a good command of selected grammar structures. They can understand both written and spoken academic texts at level B2, and can produce a Master's thesis abstract and literature review.
Osnova
 • SNE topics/issues: Intellectual disability. Specific learning difficulties. Autism spectrum disorders. Behavioural disorders (ADD, ADHD, ODD and CD). Psychic disorders in children and teenagers. Current cure approaches and methods in special needs education. Career opportunities for special educators. Academic skills: Academic writing - writing a thesis abstract + literature review. Grammar/general vocabulary development: conditionals; articles; countable and uncountable nouns; some, any, no…; reported speech; sentence transformations III; prepositional phrases; transitional expressions; phrasal verbs.
Literatura
  povinná literatura
 • In-class materials designed for teaching ESP.
  doporučená literatura
 • SEAL, Bernard. Academic encounters : reading, study skills, and writing : content focus, human behavior. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, xii, 88. ISBN 9780521476607. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • CRAVEN, Miles. Listening extra : a resource book of multi-level skills activities. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 136 s. ISBN 0521754623. info
 • REDMAN, Stuart a Ruth GAIRNS. Test your English vocabulary in use : pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 142 s. ISBN 0521779804. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Test your English vocabulary in use : upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 150 s. ISBN 052166568X. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate : with key. Essex: Longman, 1999, 319 s. ISBN 9780582400184. info
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Cambridge grammar for first certificate : with answers. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, xii, 260. ISBN 0521533368. info
Výukové metody
Weekly ninety-minute seminars designed for teaching English for specific and academic purposes (activities developing language skills and grammar/vocabulary knowledge at level B2: listening and reading tasks, grammar and vocabulary practice, pair/group/class discussions and other kinds of speaking activities, collaborative writing, providing peer-feedback, etc.).
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Attendance (only two classes can be missed), completed in-term tasks/home preparation for classes, active participation in classes; 2) Submitted writing assignments: Master's thesis abstract + literature review of Master's thesis sources in English (must be submitted prior to the oral part of the exam); 3) Exam: 2 parts: A) written (parts: listening, reading comprehension, use of English, writing, SNE terminology); level B2. Total: 70 marks; PASS MARK = 65 % B) Oral – A) monologue + B) spoken interaction between two students. Total: 30 marks; PASS MARK = 65 % In order to be allowed to sit the final exam, students must complete all in-term assignments and meet all deadlines. The oral part of the exam can be taken only by students who have passed the written part. Ústní část zkoušky mohou absolvovat výhradně ti studenti, kteří splní její písemnou část.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2 SERRJ.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.