RJ1007 Praktická fonetika ruštiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1007/Kombi01: Pá 2. 3. 9:20–11:00 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 16. 3. 9:20–11:00 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 6. 4. 9:20–11:00 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 20. 4. 9:20–11:00 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 4. 5. 9:20–11:00 respirium (5. nadzemní podlaží), A. Sokolova
RJ1007/Prez01: Po 8:25–9:10 Ruské centrum, A. Sokolova
RJ1007/Prez02: Čt 8:25–9:10 Ruské centrum, A. Sokolova
Předpoklady
Znalost pravidel transkripce ruských slov, znalost ruského fonetického systému.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí studentů o fonetickém systému ruštiny. Práce v hodinách se zaměřuje na nácvik správné výslovnosti, vysvětlení a odstraňování chyb spojených se špatnou výslovností jak jednotlivých hlásek, tak i slov. Pozornost se věnuje také správnému postupu při artikulaci ruských hlásek ve srovnání s artikulací českých hlásek. Náležitá pozornost se věnuje výslovnosti slov cizího původu v ruštině a práci se speciálními slovníky (ortoepickými slovníky ruského jazyka).
Předmět navazuje na praktickou fonetiku ruštiny 3 (RJ1040).
Osnova
 • 1.-2. Nácvik výslovnosti ruských párových měkkých souhlásek.
 • 3.-4. Nácvik výslovnosti ruských nepárových tvrdých a nepárových měkkých souhlásek.
 • 5.-6. Výslovnost slov cizího původu, vliv cizích jazyků na ruskou výslovnost převzatých slov.
 • 7.-8. Víceslabičná ruská slova, přízvuk hlavní a vedlejší.
 • 9.-10. Chyby českých rodilých mluvčích ve výslovnosti ruských slov. Analýza chyb. Práce s chybou.
 • 11. Práce se speciálními slovníky ruského jazyka – slovníky ortoepické, ortografické, slovníky ruského přízvuku.
 • 12. Opakování: čtení, fonetický rozbor ruských slov a vět.
Literatura
  povinná literatura
 • Orfoepičeskij slovarʼ russkogo jazyka: Proiznošenije, udarenije, grammatičeskije formy. Pod red. R. I. Avanesova. 8-e izd., ispr. i dop. Moskva: Russkij jazyk, 2000.
 • LJUBIMOVA, Nina Aleksandrovna. Lingvističeskije osnovy obučenija artukuljacii russkich zvukov: postanovka i korrekcija. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2011. 240 s. ISBN 978-588-3372-499.
 • KONEČNÝ, Jakub. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 169 stran. ISBN 9788072908356. info
 • KASATKIN, Leonid Leonidovič. Sovremennyj russkij jazyk : fonetika. Moskva: Akademia, 2006. 250 s. ISBN 5769524677. info
  doporučená literatura
 • KASATKIN, Leonid Leonidovič a kol. Kratkij spravočnik po sovremennomu russkomu jazyku. 4-e izd., ispravlennoje. Moskva: AST-PRESS, 2010. 397 s. ISBN 978-5-462-1006-4.
 • ODINCOVA, Irina Vladimirovna. Russkij jazyk kak inostrannyj. Zvuki, ritmika, intonacija. Moskva: Flinta, 2014. 367 s. ISBN 5-89349-383-4.
 • VERBICKAJA, Ludmila Alexejevna. Davajtě govoriť praviľno!: Trudnosti sovremennogo russkogo proiznošenija i udarenija: kratkij slovar-spravočnik. 6-e izd., ster. Sankt-Petěrburg: Filologičeskij fakuľtet SPbGU; Moskva: Izdateľskij centr «Akaděmija», 2008.
 • KALITA, Nina. Fonetika russkogo jazyka. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. 103 s. ISBN 807044441X. info
Výukové metody
Praktické semináře.
Metody hodnocení
Kolokvium spočívá ve správném přečtení předloženého ruského textu. Správným přečtením se rozumí dodržování současných výslovnostních norem ruštiny, např. rozlišení tvrdých a měkkých souhlásek, přízvučných a nepřízvučných samohlásek.
Během semestru každý student vypracuje projekt věnovaný výslovnosti ruských hlásek (1-2 hlásky dle vlastního výběru) a představí ho v semináři.
Pro připuštění k zápočtu je nutná aktivní práce na hodinách, vypracování projektu (viz výše) a plnění domácích úkolů.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Jako další materiály ke studiu můžete využívat online kurz Praktičeskije upražněnija po fonetike russkogo jazyka obsahující mj. nahrávky:
https://is.muni.cz/do/ped/kat/KRus/fonetika/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.