RJ1018 Úvod do studia literatury 1

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Lenka Odehnalová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1018/Kombi01: Pá 2. 3. 13:00–14:40 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 6. 4. 13:00–14:40 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 4. 5. 13:00–14:40 respirium (5. nadzemní podlaží), L. Odehnalová
RJ1018/Prez01: Čt 7:30–8:15 učebna 37, L. Odehnalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod k teoretickému i praktickému uchopení ruské literatury, jež je neodmyslitelnou součástí ruské kultury, historie apod. Předmět je úvodem do myšlení a psaní o literatuře. Na konci tohoto kurzu si student osvojí literárně-teoretické základy k samostatné recepci, interpretaci a kritice literárního textu s použitím základní rusko-české literárněvědné terminologie.
Osnova
 • Základní pojmy a odborná literatura k předmětu
 • Specifika ruské literatury a jejího studia. Periodizace, proudy a směry v ruské literatuře
 • Přehled vývoje základních literárněvědných metod – interpretační přístupy
 • Literární komparatistika
 • Literární rody a žánry. Genologie
 • Versologie. Úvod do teorie verše. Prozodické systémy. Typy veršů sylabotónického systému
 • Analýza uměleckého textu. Literární dílo a jeho recepce
 • Jazykové prostředky uměleckého textu (tropy, syntaktické a stylistické figury apod.)
Literatura
  povinná literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. 275 s. ISBN 978-80-8105-191-3. info
 • RICHTEREK, Oldřich. Úvod do studia ruské literatury. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 122 s. ISBN 80-7041-640-8. info
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0. Digitální knihovna FF MU info
 • PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 8071821241. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika. Edited by Aristotelés, Translated by Milan Mráz. Vyd. v Antické knihovně 1. Praha: Svoboda, 1996. 226 s. ISBN 8020502955. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární rody a žánry. In Literární rody a žánry. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1995. ISBN 80-85867-52-4. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Tajemství verše. In Tajemství verše. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1995. ISBN 80-85867-47-8. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Úvod do studia literatury pro rusisty. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 116 stran. ISBN 8021002492. info
 • HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše [Hrabák, 1986]. Vyd. 6. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 239 s. info
 • Slovník literární teorie. Edited by Štěpán Vlašín. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
 • HRABÁK, Josef. Literární komparatistika [Hrabák, 1976]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 206 s. info
Výukové metody
Předmět bude vyučován formou přednášky.
Metody hodnocení
Podmínkou ke zkoušce je odevzdání interpretační analýzy jedného díla z ruské literatury, rovněž kontrola povinní četby. Písemná zkouška pozůstává z teoretické a praktické části, teoretická část obsahuje otázky z literárněvědní teorie, metodologie a terminologie, písemná část otázky z povinní četby.
Navazující předměty
Informace učitele
Povinná četba předmětu: 1. Žitije protopopa Avvakuma im samim napisannoje
2. M. V. Lomonosov: Oda na deň vosšestvija na prestol ee veličestva gosudaryni Jelisavety Petrovny 1847 goda
3. A. N. Radiščev: Putešestvije iz Petěrburga v Moskvu
4. N. M. Karamzin: Pisma russkogo putešestvennika
5. V. A. Žukovskij: Večer, Selskoje kladbišče
6. A. S. Gribojedov: Gore ot uma
7. F. M. Dostojevskij: Dvojnik
8. Z. Gippius: Stichotvorenja
9. V. Jerofejev: Ruskaja krasavica
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.