SP6002 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/5. 50 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jarmila Bradová (pomocník)
Viola Daňhelová (pomocník)
Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (pomocník)
Mgr. Blanka Klimovič (pomocník)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Eva Trnová, PhD. (pomocník)
Mgr. František Tůma, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student si rozšíří profesní kompetence, zdokonalí zkušenosti z asistentské práce, kooperuje s učitelem a dalšími odbornými pracovníky při plánování a realizaci výuky. Student dále propojuje teoretické poznatky z oblasti pedagogické teorie s praktickými zkušenostmi, reflektuje svoji zkušenost ve speciálněpedagogickém terénu.
Osnova
  • - přímá speciálněpedagogická činnost pod supervizí tutora; - pomoc s administrativními úkony; - participace na školních projektech a akcích; - vedení pedagogického deníku; - reflexe speciálněpedagogických činností s tutorem praxe.
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem :co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 51 s. ISBN 80-7290-077-3. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 8071780707. info
Výukové metody
diskuse, reflexe zkušeností s tutorem, výuka
Metody hodnocení
aktivní účast, hodnocení praxe
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.