SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0 hodin. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
1) ERASMUS Agreement 2) seminář vyučovaný v aj/nj v rámci domovské katedry
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšíření studia o zahraniční zkušenosti.
Výstupy z učení
Ad 1) Certifikát ERASMUS studijní/pracovní výjezd. Ad2) viz podmínky pro splnění předmětu
Osnova
  • Ad 1) Podle nabídky hostující univerzity/organizace pracovní stáže. Ad2) Podle sylabu zvoleného předmětu.
Literatura
    doporučená literatura
  • www.european-agency.org
Výukové metody
ad1) Teoretická příprava, praktická stáž. ad2) Předmět lze plnit alternativním způsobem formou absolvování anglicky vyučovaného semináře na domovské katedře. Povinností každého studenta je absolvovat tento předmět jednou v průběhu studia. Předmět je nabízen v každém semestru. Tedy, student jej zapisuje až v semestru, kdy hodlá některou ze zvolených aktivit plnit.
Metody hodnocení
Podle podmínek hostující univerzity/organkzace
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Povinností každého studenta je absolvovat tento předmět jednou v průběhu studia. Předmět je nabízen v každém semestru. Tedy, student jej zapisuje až v semestru, kdy hodlá některou ze zvolených aktivit plnit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.