SZ6615 Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6622 Values Education in Teaching Practice , SZ6623 Gifted Student's Education )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course makes students familiar with cross-cutting themes in the Framework Education Programme (FEP). It names values connected with cross-cutting themes and conceptualizes cross-cutting themes as significant educational areas in current education. It shows possibilities of integrating cross-cutting themes into curriculum themes. Subsequently, students will choose one of the cross-cutting themes, design an educational activity in the framework of this theme, they realize it in a seminar group, and assess it. They will require feedback from their colleagues as well as their teachers and they will also reflect on this activity themselves, including a suggestion of possible alterations. The outcome is also methodology creation for this activity. The best methodology will be offered to be published in the Komenský journal.
Learning outcomes:

After completing the course, the student will be able to: • characterize cross-cutting themes of the FEP as educational themes in the curriculum.
• name values connected with cross-cutting themes. • suggest integrating cross-cutting themes into School Educational Programmes.
• suggest, realize, and evaluate a partial activity in the framework of cross-cutting themes.
• create methodology for a partial educational activity in the framework of cross-cutting themes.
Osnova
 • 1. Cross-curricular themes of the FEP as a reflection on values in education. Cross-curricular themes as educational topics in current school. Values in cross-curricular themes. Integration of cross-curricural themes into the curriculum.
 • 2. Cross-curricular theme: Personal and social education. Examples of projects and activities.
 • 3. Cross-curricular theme: Education of a democratic citizen. Examples of projects and activities. Cross-curricular theme: Education to thinking in European and global connections. Examples of projects and activities.
 • 4. Cross-curricular theme: Multicultural education. Examples of projects and activities.
 • 5. Cross-curricular theme: Environmental education. Examples of projects and activities.
 • 6. Cross-curricular theme: Media education. Examples of projects and activities.
 • 7. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Personal and social education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 8. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Education of a democratic citizen. Personal and social education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 9. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Education to thinking in European and global connections. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 10. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Multicultural education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 11. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Environmental education. Feedback, activity and designed methodology reflection.
 • 12. Realization of an educational activity in the framework of the cross-curricular theme: Media education. Feedback, activity and designed methodology reflection. Summary, seminar reflection, self-reflection.
Literatura
  povinná literatura
 • Hudson, R. A. (Ed.). (1999). The sociology and psychology of terrorism: Who becomes a terrorist and why? Washington: Library of Congress.
 • International handbook of research on environmental education. Edited by Robert B. Stevenson. 1st pub. New York: American Educational Research Association, 2013. xiii, 576. ISBN 9780203813331. info
  doporučená literatura
 • Gulová, L. (2012). Kompendium multikulturní výchovy: výukové materiály. Brno: Masarykova univerzita.
 • Šmajs, J. (2014). O smiřování kultury s přírodou: čtyři rozhovory a tři dokumenty. Brno: Miloš Vávrů.
 • Charvát, J. (2007). Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál.
 • Šalamounová, Z. (2015). Když to bylo ve zprávách, musí to být pravda: jak ve výuce interpretovat novinové zprávy. Komenský, 140(4), 55−57.
 • Vidláková, J. (2011). Hlas žáků jako součást jejich participace na životě školy (Disertační práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/40185/ff_d/
 • Šišková, T. (1998). Výchova k toleranci a proti rasismu: hry a cvičení pro žáky a studenty. Praha: Portál.
 • Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: Aisis.
 • Lojdová, K. (2013). Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě. Komenský, 137(3), 34−37.
 • Binka, B. (2008). Environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita.
 • Demokracie versus extremismus: výchova k aktivnímu občanství. (2013). Praha: Asi-milování.
 • LOJDOVÁ, Kateřina. Socializace do subkultury skinheads. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, 1., s. 141-150. ISSN 1211-6971. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. Brno: Paido, 2007. 157 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2. info
Výukové metody
group project, reflection, class discussion
Metody hodnocení
Realization and reflection of a selected educational activity, creation of methodology to this activity. The best methodology will be offered to be published in the Komenský journal.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.