SZ6623 Gifted Student's Education

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 13:55–15:35 učebna 41
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6615 Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme , SZ6622 Values Education in Teaching Practice )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Knowledge: defining the terms of giftedness, talent and intelligence; models of giftedness, psychological nature of giftedness; manifestation of giftedness; characteristics of gifted children, current typology of gifted pupils; characteristic of gifted pupils, myths of giftedness; the difference between a gifted and clever pupil; latent talent and underachievment.
Skills: Apply suitable methods for educating gifted, design a suitable program for gifted gifted, diagnose manifestation of giftedness, recognize gifted and clever child.
Attitudes: to accept the differences in the behavior of the gifted pupils, to acquire the values of objectivity and justice in the evaluation of gifted pupils' behavior.
Výstupy z učení
Learning outcomes: After completing the course, the student will: • understand the principles of giftedness; • be able to identify giftedness by means of its characteristics; • choose and imply teaching methods suitable for development of gifted pupils; • apply the individualization aspect and differentiation in education during work with the gifted; • apply an individual approach in gifted pupils’ assessment; • be able to create teaching materials for the gifted.
Osnova
  • Main topics (syllabus): 1.-2. Psychological principles of giftedness – basic range of reflections on giftedness. Giftedness – talent. Types of intelligences and relationship between intelligence and giftedness. Giftedness models as a resource for views of gifted pupils’ education. 3.-4. Giftedness diagnosis – nomination, identification, and diagnosis of a gifted pupil. Features of giftedness; current typology of gifted pupils. Characteristics of gifted pupils, myths about giftedness. A difference between a gifted and clever pupil. 5. Legal standards for education of the gifted – a legal framework for education of the gifted. Care about the gifted in the Framework Education Programme. Education adjustments for gifted pupils. 6. The gifted as individuals with special educational needs – implementation of individualization aspect and differentiation into education of the gifted. A role of a teacher in integration/inclusion of gifted pupils into a classroom. A creation of a classroom. A creation of an individual study plan. Double exceptionality. 7. Development of gifted pupils – latent giftedness issue. Academic unachievement as a threat to restriction of the gifted pupils’ development. Strategies suitable for development of giftedness. 8.-9. Special methods of giftedness development – acceleration and enrichment – their advantages and disadvantages, recommendations for their use, suggestions of specific enrichment materials. 10. Motivation of gifted pupils – motivation as a part of giftedness models, gifted pupils’ motivation issue. Strategies of motivation of the gifted. How to assess a gifted pupil. 11. Basic ways of work with gifted pupils – a model of logical structure of educational process for a gifted pupil. Teaching the gifted and solution of their educational needs. Materials creation for teaching gifted pupils. 12. Cooperation of the teacher with gifted pupil’s family – family environment of gifted pupils. Specifics of teacher’s communication with gifted pupils and their parents. Gifted pupils’ social and emotional adaptation.
Literatura
    povinná literatura
  • TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Supporting the Development of Cognitive Gifted Students Interested in Science and Technology through IBSE. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 107-124. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2. info
  • TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Upgrading of motivational effectiveness of experiments for gifted and ungifted students in science education. In The Second International Congress of Educational Research. Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research. 2010. ISBN 978-605-60682-2-5. info
  • PORTEŠOVÁ, Šárka a Jana ČIHOUNKOVÁ. Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method. In From giftedness in childhood to successfull intelligence in adulthood. Praha: The center of giftedness, 2008. s. 108-119. ISBN 978-80-7387-172-7. info
  • PORTEŠOVÁ, Šárka. Learning Disabilities and Intellectual Giftedness in Educational Context: Present State of Research and Situation in Czech Schools. New Educational Review. Polsko: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2008, roč. 15, č. 2, s. 136-151. ISSN 1732-6729. info
    doporučená literatura
  • Freeman, J. (1998). Educating the very able: Current international research. London: Stationery Office.
Výukové metody
Lessons will also consist of case studies of gifted pupils, watching suitable films, studying corresponding literature.
Metody hodnocení
Giving feedback in lectures
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The course will be taught only if 10 or more students are enrolled.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.