ZE_BPd Bakalářské práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny, odevzdání BP. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Durna (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
ZE_BP Bakalářská práce
Předpokladem je úspěšné absolvování kurzů Bakalářská práce - projekt a Bakalářská práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cíle kurzu je porozumět závěrečné fázi tvorby vědecké pláce, její kompletace a revize.
Osnova
 • Kompletace částí bakářské práce.
 • 1. Kompletace částí práce;
 • 2. Redakční úprava práce;
 • 3. Korekce;
 • 4. Odevzdání práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
  neurčeno
 • VOŽENÍLEK, Vít. Diplomové práce z geoinformatiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 61 s. ISBN 8024404699. info
Výukové metody
domácí práce, diskuze a prezentace
Metody hodnocení
samostatná práce, konzultace, odevzdání bakalářské práce
Informace učitele
Pro úspěšné ukončení předmětu je nezbytná prezentace na bakalářském dni a odevzdání bakalářské práce do IS. Práce musí projít kontrolou "vejce vejci". Zápočet uděluje příslušný vedoucí BP.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.