A2BP_ZAD2 Základy didaktiky 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
A2BP_ZAD2/Kombi01: Pá 15. 2. 12:00–12:50 učebna 58, Pá 1. 3. 12:00–12:50 učebna 58, Pá 15. 3. 12:00–12:50 učebna 58, Pá 29. 3. 12:00–12:50 učebna 58, Pá 12. 4. 12:00–12:50 učebna 58, Pá 3. 5. 12:00–12:50 učebna 58, I. Hrozková
A2BP_ZAD2/Prez01: Út 9:00–10:50 učebna 51, I. Hrozková
Předpoklady
( A2BP_PJ1B Praktický jazyk 1B && A2BP_GR1B Gramatika B && A2BP_SFFB Seminář z fonetiky B ) || A2BP_SOZK Souborná zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Students will get acquainted with basic didactic knowledge. Main objectives can be summarized as follows: being able to evaluate and choose teaching materials; being aware of what lesson management consists of and what teaching culture means; being able to understand the ways and techniques which are used to develop learner autonomy and will learn about what teacher self-reflection means and how to develop as a professional.
Výstupy z učení
Students will:
- be aware what lesson management includes and will learn basic techniques for managing a class
- learn basic principles leading to selection, evaluation and use of teaching material
- learn what culture in language teaching means and will get some examples of activities
- understand how to promote learner autonomy and how to bring up an independent learner
- create and collect materials for their Student teacher protfolios.
Osnova
  • Lesson management
  • Selection, evaluation and use of teaching material
  • Teaching culture
  • Independent learning
  • A reflective teacher – professional development
Literatura
  • HARMER, Jeremy. How to teach English : new edition. Harlow: Longman, 2007. 288 s. ISBN 9781405853026. info
  • UR, Penny. A course in language teaching : practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. xiii, 375. ISBN 0-521-44994-4. info
  • SCRIVENER, Jim. Learning teaching : a guidebook for English language teachers. Oxford: Heinemann, 1994. vi, 218 p. ISBN 0-435-24089-718. info
  • HARMER, Jeremy. The practice of English language teaching. New edition. London: Longman, 1991. 296 s. ISBN 0582046564. info
Výukové metody
Seminars, workshops, discussions, problem solving, self-study with on-line support.
Metody hodnocení
- active participation in seminars - creating materials for portfolio - dossier - presenting portfolio with required materials in the end of the term
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1336
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.