AJ6005 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/2.5. 30 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
The course is only offered to students who simultaneously enrolled in Teacher Training 2 – seminar. Fields of study the course is directly associated with: Teacher training for elementary schools, Teacher training for elementary and language schools, Teacher training for secondary schools, including combined study modes.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
After completing the course the student will be able to:
evaluate his/her own development in teacher’s role
plan his/her own lessons, teach the lessons and reflect on his/her teaching more effectively
create alterations used in teaching based on reflection of his/her own teaching, demonstrate basic skills relating to all aspects of teacher’s work (both of teaching and non-teaching character),
reflect on the atmosphere of a specific school/class and their influence on his/her own work.
Osnova
  • Actual teaching – 10 lessons
  • Activities related to a position of a(class) teacher’s assistant, set by a director of elementary school or mentor (e.g. help with correction of written assignments or pupils’ notice books, teaching aids, individual work with pupils with special educational needs, assisting (together with the teacher) pupils’ excursions, preparation of school projects and events, monitoring pupils’ behaviour, participation in parents’ meetings, help with school/class administrative work, preparation of class meetings, substituting teachers etc.);
  • Observations of mentor’s lessons (depending on possibilities of the school);
  • Keeping a teaching journal and completing a long-term complex portfolio task – time for completing these tasks is provided within the course Seminar on teaching practice, which is directly related to the teaching practice course.
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008, 155 stran. ISBN 9788073674342. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008, 380 s. ISBN 9788073674274. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995, 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCRIVENER, Jim. Learning teaching : a guidebook for English language teachers. Oxford: Heinemann, 1994, vi, 218 p. ISBN 0-435-24089-718. info
  • GOWER, Roger a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. 1st ed. Oxford: Heinemann, 1983, 188 s. ISBN 0-435-28995-0. info
Výukové metody
active work supervised by a mentor
teacher educator´s observation
individual consultations
Metody hodnocení
regular attendance at school, where the student performs teaching practice,10 lessons
mentor teacher´s final evaluation
Informace učitele
Udělení zápočtu je podmíněno řádným zápisem do předmětu v IS a řádným přihlášením ke konkrétní škole v IS. Praxe je třeba vykonat na některé ze škol v České republice, přičemž alespoň jednu ze tří učitelských praxí (Učitelská praxe 1, 2, 3) je třeba absolvovat ve škole v Brně.Organizační a administrativní informace k praxi naleznete pod následujícím odkazem: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe. V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.