FJ1024 Jazyková cvičení 6V

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu prohloubení komunikační kompetence studentů na úrovní B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti si upěvňují osvojené komunikační kompetence (lingvistické, sociolingvistické a pragmatické), ale upevňují se rovněž osvojené lingvistické kompetence (gramatika, slovní zásoba). Důraz je kladen i na rozvoj kompetencí interkulturních. Výchozími texty jsou autentické materiály.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen porozumět delším promluvám a přednáškám, článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy. Student je rovněž schopen aplikovat veškerou gramatiku probíranou v rámci celého studia v praxi.
Osnova
  • Práce s vybranými texty.
Literatura
    doporučená literatura
  • Grammaire : le nouvel entraînez-vous avec 450 nouveaux exercices., Niveau avancé (Variant.) : Grammaire : 450 nouveaux excercices., Niveau avancé. info
  • BRILLANT, Corina. Le nouvel édito : niveau B2 : méthode de français. 2. éd. Paris: Didier, 2010. 223 s. ISBN 9782278066575. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test - 70%.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.