FJ3003 Analýza textu 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na literární semináře z bakalářského studia, ale rovněž na další předměty, jejichž součástí byla práce s textem. Jedná se o úvod do praxe analytické četby. Student se formuje tak, aby zvládl hlouběji zkoumat psané textové formy, přičemž důraz je kladen na projev argumentativního typu (písemně i ústně), syntax a pravopis. Rozvíjí tak schopnost vystavět danou analytickou otázku a přesné vyhodnocení vyplývající problematiky s ohledem na členění textu (odstavce, verše apod.).
Výstupy z učení
Cílem předmětu je umožnit studentům aplikovat poznatky z literárních disciplín, přednášek a seminářů, na texty z francouzské literatury aktuálního období, demonstrovat na nich charakteristické prvky jednotlivých tendencí a samostatně zpracovat analýzu vybraného díla s důrazem na didaktickou prezentaci práce a na správnost platných bibliografických norem.
Osnova
  • 1. Différents types de textes et leur analyse. 2. Interprétation des images. 3. Analyse des autres supports de textes. 4. Plans détaillés. 5. Pièges à éviter. 6. Articles du journal Le Monde, accompagnement pédagogique de chaque article
Literatura
    doporučená literatura
  • • Malle, A., & V. Corrège. (2012). Réviser son bac avec Le Monde. Paris: Rue des écoles.
  • • Desaintghislain, Ch., Morriset, Ch., & P. Wald–Lasowski. (2001). Francais, les nouvelles épreuves du Bac, Méthodes et techniques. Paris: Nathan.
  • CAUSA, Mariella a Bruno MÈGRE. Production écrite :niveaux C1/C2 du Cadre européen commun de référence. Paris: Didier, 2008. 119 stran. ISBN 9782278060887. info
  • BORDAS, Éric. L'analyse littéraire : notions et repères. [Paris]: Armand Colin, 2006. v, 231. ISBN 9782200342821. info
Výukové metody
Seminář, konzultace pro studenty kombinované formy studia.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky: splnění seminárních úkolů v průběhu semestru a závěrečná analýza neznámého textu.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Informace pro studenty kombinovaného studia: Studenti zpracovávají analýzy textů na základě připravených návodů a otázek. Texty jsou aktuálně vybrány až v roce výuky předmětu, harmonogram témat vždy aktualizován prostřednictvím Studijních materiálů Informačního systému MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FJ3003