FJ3018 Jazykový seminář 4

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3018/01: Čt 14:00–15:50 učebna 51, M. Poučová
Předpoklady
FJ3015 Jazykový seminář 1 && FJ3016 Jazykový seminář 2 && FJ3017 Jazykový seminář 3 || FJMP_JS1A Jazykový seminář 1A && FJMP_JS2A Jazykový seminář 2A && FJMP_JS3A Jazykový seminář 3A || FJMK_JS1A Jazykový seminář 1A && FJMK_JS2A Jazykový seminář 2A && FJMK_JS3A Jazykový seminář 3A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Jazykový seminář 3 se stejným cílem: prohloubení a procvičení získaných vědomostí a dovedností v praktických jazykových cvičeních a aplikace poznatků z lingvistických disciplín (lexikální a gramatické struktury) - příprava na diplomovou a závěrečnou (klauzurní) práci. Předpokládaná výstupní úroveň kurzu v receptivních i produktivních komunikativních dovednostech je C2 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět delším promluvám, složitým textům faktografickým i literárním; porozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím; vyjadřovat se plynule a pohotově, přesně formulovat své myšlenky a názory; jasně vyjádřit a dobře uspořádat písemný text a podrobně vysvětlit svá stanoviska.
Osnova
 • 1. Souhrnná jazyková cvičení. 2. Překladová cvičení (pojmenování skutečnosti, celkový smysl výpovědi, odlišné jazykové ztvárnění téže skutečnosti). 3. Překlady souvislých textů. Práce s časopiseckými texty (časopisy Le Point, L’Express, …). 4. Zpracování aktuálních informací z denního tisku prostřednictvím Internetu.
Literatura
 • http://www.lepoint.fr/sommaire.html
 • HAENESCH, G. Le français tel qu’on le parle. 5. vyd. München : MHV, 1976. 187 s. ISBN 3-19-003003-0.
 • MONNERIE, A. La France aux cent visages. 1. vyd. Paris : Hatier/Didier, 1996. 223 s. ISBN 2-278-04377-3.
 • http://www.lexpress.fr/info/
 • http://www.liberation.fr/index.php
 • http://www.lemonde.fr/
 • CHOVELON, B. Expression et style. 1. vyd. Grenoble : PUG, 2002. 152 s. ISBN 2-7061-1081-3.
 • HAMON, A. Analyse grammaticale et logique. 1. vyd. Paris : Hachette Livre, 1999. 219 s. ISBN 2-01-167670-3.
 • RADINA, O. Francouzština a čeština: systémové srovnávání dvou jazyků. Praha : SPN, 1977. 295 s. ISBN 14-635-77.
 • HAAS, J. Le commentaire de texte. 2. vyd. Frankufrt am Mein : Moritz, 1977. 123 s. ISBN 3-425-06726-5.
 • CARLO, C. Civilisation progressive du français. 1. vyd. Paris : CLE International, 2003. 159 s. ISBN 209-033989-6.
 • CHOVELON, Bernadette a Marie BARTHE. Expression et style :français de perfectionnement. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2002. 152 s. ISBN 2-7061-1081-3. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: závěrečný písemný překlad v rozsahu 2 hodiny.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Pro úspěšné absolvování předmětu student napíše závěrečný překlad z francouzského do českého jazyka v rozsahu dvě hodiny. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.