FJ3022 Literatura frankofonních zemí

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 21. 2. 16:00–17:50 učebna 53, Čt 28. 2. 16:00–17:50 učebna 53, Čt 7. 3. 16:00–17:50 učebna 53, Čt 14. 3. 16:00–17:50 učebna 53, Čt 21. 3. 16:00–17:50 učebna 53, Čt 28. 3. 16:00–17:50 učebna 53
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na závěr tohoto kurzu studenti: získají přehled dějin literatury frankofonních zemí od počátků po dnešek s největším důrazem na 19. a 20. století; naučí se zasadit literární tendence, směry a skupiny do širšího dobového kulturního kontextu; analyzovat vybrané texty.
Osnova
  • 1. Literatura Švýcarska. 2. Literatura Belgie. 3. Literatura francouzské části Kanady. 4. Literatura oblasti Karibiku. 5. Literatura francouzsky mluvících zemí v Africe.
Literatura
  • CHARPENTIER, M. Littérature, textes et documents, XVIIIe sicle. 1. vyd. Paris : Collection Henri Mitterand, Nathan, 1987. 496 s. ISBN 2-09-178859-8.
  • LECHERBORNNIER, D. Littérature, textes et documents, XXe sicle. Livre du professeur. 1. vyd. Paris : Collection Henri Mitterand, Nathan, 1991. 959 s. ISBN 209-178-864-3.
  • RINCE, D. Littérature, textes et documents, XIXe sicle. 1. vyd. Paris : Collection Henri Mitterand, Nathan, 1986. ISBN 2-09-178861-9.
  • PUZIN, C. Littérature, textes et documents, XVIIe sicle. 1. vyd. Paris : Collection Henri Mitterand, Nathan, 1987. 495 s. ISBN 2-09-178857-1.
  • RINCE, D. Littérature, textes et documents, XIXe sičcle. Livre du professeur. 1. vyd. Paris : Nathan, 1986. 511 s. ISBN 2-09-178862-7
  • LECHERBORNNIER, D. Littérature, textes et documents, XXe sicle. 1. vyd. Paris : Collection Henri Mitterand, Nathan, 1989. 896 s. ISBN 209 178863-5.
  • CHARPENTIER, M. Littérature, textes et documents, XVIIIe sicle. Livre du professeur. 1. vyd. Paris : Collection Henri Mitterand, Nathan, 1988. 527 s. ISBN 209-178860-0.
  • ŠRÁMEK, Jiří. Přehled dějin francouzské literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 80-210-1584-5. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a odevzdání seminární práce.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Student vypracuje seminární práci v rozsahu 3 normostran (1800 úhozů na stranu), kterou nejprve přednese v semináři a následně odevzdá písemně. Práce musí obsahovat všechny požadované náležitosti a po jazykové stránce musí odpovídat jazykovým znalostem úrovně B2-C1 Evropského rámce pro jazyky. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.