FJ3034 Výuka jazykových prostředků ve francouzštině

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3034/01: Čt 21. 3. 16:00–17:50 učebna 56, Čt 28. 3. 16:00–17:50 učebna 56, Čt 4. 4. 16:00–17:50 učebna 56, Čt 11. 4. 16:00–17:50 učebna 56, Čt 2. 5. 16:00–17:50 učebna 56, Čt 9. 5. 16:00–17:50 učebna 56, H. Kyloušková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na kapitoly probírané v Didaktice 1-3, zejména na výuku jazykových prostředků v jazykové třídě. Zde se daná problematika dále rozvíjí prostřednictvím různých aktivit, při nichž si studenti procvičí, jak je použít v praxi. Hlavní linií předmětu, od které se odvíjí program kurzu, je vypracování různých typů cvičení, které studenti vyzkoušejí během své učitelské praxe.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu studenti dokáží: sestavit různé typy cvičení a aktivit na jednotlivé jazykové prostředky (gramatika, slovní zásoba, výslovnost, pravopis), demonstrovat své dovednosti v metodických listech, aplikovat své poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Différentes activités pour pratiquer la grammaire. 2. Différentes activités pour pratiquer le lexique. 3. Différentes activités pour pratiquer la prononciation. 4. Différentes activités pour pratiquer l'orthographe.
Literatura
  • Abry, D., & Chalaron, M.-L. (2014). La nouvelle grammaire des premiers temps A1-A2. Grenoble: PUG.
  • Bogaards, P. (2003). Le vocabulaire dans l’apprentissage des langues étrangères. Paris: Didier.
  • Cuq, J.-P. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG.
  • Cuq, J.-P. (2003). Dictionnaire didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International.
  • Dubrava, J.-P. (2005). SOS orthographe. Paris: Ellipses.
  • Desmons, F., Ferchaud, F., Godin, D., & Guerrieri, C. (2008). Enseigner le FLE (français langue étrangère): Pratiques de classe. Paris: Belin.
  • Léon, M. (2003). Exercices systématiques de prononciation française. Paris: Hachette.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, individuální práce. Studenti kombinovaného jsou povinni zúčastnit se nejméně poloviny konzultací.
Metody hodnocení
Seminární práce.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.