HV066 Didaktika HV pro SŠ 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (přednášející)
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV066/01: Po 10:00–11:50 učebna 21, M. Tomanová
Předpoklady
HV060 Didaktika HV pro SŠ 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě osvojených postupů v oblasti činností vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových jsou studenti vedeni k vytváření ucelených metodických materiálů tematicky orientovaných na jednotlivé vzdělávací celky.
Výstupy z učení
Student dokáže aplikovat teoretické znalosti a praktické dovednosti v reálné výuce a reflektovat jejich realizaci. Vytvoří si učitelské portfólio s metodickými materiály vhodnými pro mládež ve věku 15-18 let. Připraví si ucelený tematický plán učiva hudební výchovy na střední škole.
Osnova
  • Seminář probíhá formou praktických tvořivých dílen. Studenti předkládají ucelené projekty, které realizují v semináři i v reálné výuce na střední škole. Poté proběhne společná reflexe. Studenti si vypracují tematický plán učiva hudební výchovy na střední škole.
Literatura
  • VAŇKOVÁ, Šárka. Projektová výuka v hudební výchově jako současný trend evropského a českého vzdělávání. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, Vzdělávání a dnešní společnost. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 270-277. ISBN 978-80-904877-9-6. info
  • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka. In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. první. Brno: MSD s.r.o, 2007. s. 57-81. ISBN 978-80-86633-93-0. info
  • KNOPOVÁ, Blanka. Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání. In Musica viva in schola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 35-43. ISBN 80-210-3796-2. info
  • KNOPOVÁ, Blanka. Specifika hudebního vzdělávání a školní praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13. - 14. září 2004. 1. vydání. MU Brno: Janík T.; Mužík V.; Šimoník O., 2004. 4 s. ISBN 80-210-3474-2. info
  • KNOPOVÁ, Blanka. Proměny hudební výchovy ve vztahu k současnému vývoji společnosti. In in: Musica viva in schola. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 20-22. ISBN 80-210-1918-2. info
  • SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy 2 na druhém stupni základní školy : učebnice pro posluchače pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 349 s. info
Výukové metody
Vytvoření projektu, jeho ověření v praxi, společná reflexe, skupinová práce.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: a) 80% aktivní účast v semináři; b) základní teorie z oboru didaktiky hudební výchovy pro střední školy; c) vypracovaný a realizovaný projekt; d) učitelské portfólio; e) vypracovaný tematický plán učiva hudební výchovy na střední škole.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.