NJ_D401 Němčina v profesní komunikaci

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_D401/Kombi01: Pá 1. 3. 12:00–13:50 učebna 1, Pá 5. 4. 12:00–13:50 učebna 1, Pá 3. 5. 12:00–13:50 učebna 1, P. Marečková
NJ_D401/Prez01: každé sudé úterý 12:00–13:50 učebna 65, P. Marečková
Předpoklady
Jazyková úroveň B2 dle SERRJ Das Sprachniveau B2 nach dem GERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni rozeznat a ve vlastním mluveném i písemném projevu aplikovat stylisticke, lexikální a gramatické konstrukty charakteristické pro profesni komunikaci. Am Ende des Semesters werden die Studierenden fähig sein die für die Berufskommunikation typische stilistischen, lexikalischen und grammatikalischen Konstrukte zu unterscheiden und in ihrem gesprochenem sowie geschriebenem Ausdruck zu verwenden.
Osnova
  • Sylabus je koncipován čtyř základních tematických oblastí. 1. Profesní komunikace (navázání kontaktů se zahraničními partnery, domluvení, odřeknutí či přesunutí termínu schůzky, formálie korespondence a telefonování) 2. Odborná literatura (analýza a reflexe článků z odborných periodik, tisku a internetových zdrojů v oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky cizích jazyků) 3. Konference, seminář, školení (přihláška, prezentace vlastního příspěvku na odborné téma, navazující diskuse – kritika a argumentování) 4. Nové pracovní místo (podklady pro přijímací řízení - životopis, motivační dopis, přijímací pohovor; vztahy na pracovišti, práva a povinnosti zaměstnance, činnosti spojené s profesí pedagoga) Die Inhalte sind in vier Bereiche gegliedert: 1. Berufskommunikation (Kontakte anknüpfen, Termine vereinbaren, absagen und verschieben, Korrespondenz und Telefonieren) 2) Fachliteratur (Analyse und Reflexion von Fachartikeln aus dem Bereich der Erziehungswissenschaft, Psychologie und Fremdsprachendidaktik) 3) Konferenz, Seminar, Fortbildung (Anmeldung, Präsentation, Diskussion, Argumentieren) 4)Neue Arbeitsstelle (Bewerbungsunterlagen, Bewerbungsschreiben, CV, Rechte und Pflichten der MitarbeiterInnen)
Literatura
  • MICHŇOVÁ, Iva. Deutsch im Beruf 1 : 50 cvičení s klíčem. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 120 s. ISBN 9788024724089. info
  • ENGST, Judith. Duden : Routiniert telefonieren - leicht gemacht. Mennheim: Dudenverlag, 2008. 264 s. ISBN 9783411734016. info
  • HERING, Axel, Magdalena MATUSSEK a Felicitas SIEGER. Geschäfts Kommunikation :Schreiben und Telefonieren. 2. Aufl. Ismaning: Hueber, 2003. 168 s. ISBN 3-19-001587-2. info
  • PŠČOLKOVÁ, Miroslava. Obchodní korespondence v němčině : vzory. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2001. 127 s. ISBN 8072263277. info
  • SACHS, Rudolf. Německá obchodní korespondence. 2. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 167 s. ISBN 8072380184. info
Výukové metody
seminář, konzultace Seminar, Besprechung
Metody hodnocení
Minimálně 80% účast na seminářích, vlastní rešerše a příprava domácích úkolů Mindestens 80% Anwesenheit an Seminaren, eigene Recherchen und Bearbeitung der Hausübungen
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Vzhledem k náročnosti předmětu doporučuji semináře navštěvovat pouze studentům magisterských studijních programů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/NJ_D401