SOp123 Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp123/01: každé sudé úterý 8:00–10:50 učebna 38, M. Sedláková
SOp123/02: každé liché úterý 8:00–10:50 učebna 38, M. Sedláková
Předpoklady
Požadavky na získání zápočtu 1. aktivní účast na všech seminářích (min 80% účast) 2. praktické vedení hry / herní aktivity 3. presentace mravní hry na moodlince 4. odevzdání všech seminárních prací
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci semináře student:
Seznámí se s možnostmi výchovného využití her, ze všech mozných oblastí souvisejících přímo či nepřímo se zážitkové pedgogiky.
Vytváří si kartotéku her a seznámí se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti.
Dokáže vypracovat metodiku hry a presentovat své herní aktivity.
Po absolvování předmětu student bude schopen:
využívat hry ve výchovně-vzdělávací práci s dětmi a jiným specifickými skupinami.
Výstupy z učení
Student: ● se orientuje v současných metodách a technikách z oblastí volnočasové pedagogiky, zážitkově a zkušenostního učení ● dokáže pracovat s dynamikou, kohezí a atmosférou skupiny klientů. ● dokáže připravovat, realizovat a vyhodnotit lekci pro různorodé cílové skupiny s ohledem na organizaci práce s nimi. ● vede klienty skrz metody zážitkové pedagogiky. ● má jasnou úroveň vlastní sebezkušenosti pro vedení týmu a pro lektorování klientů
Osnova
 • Specifikace úkolů pro seminární práci:
 • Herní aktivita Studenti si připraví dvě vlastní herní aktivity, které budou zaměřeny na rozvoj vybraných vlastností osobnosti. Student uvede své herní aktivity a zrealizuje se studenty ve vztahu k věkovým zvláštnostem dětí, adolescentů, dospělých. V závěru ozřejmí své záměry a postoje, které ho vedly k tomuto pojetí hry (30-40 min). Předpokládá se prezentace v power pointu.
 • Povinná struktura hry (charakteristika): důraz na metodiku, cíl a cílová skupinu, výstupy a výchovné prvky, analýza jednotlivých herních prvků, etnografický význam dané hry.
 • Typologie her zaměření: estetické, kognitivní (poznávací), kreativní, kulturní, dramatické, simulační, počítačové, terapeutické, sportovní, pohybové atd.
 • Hračka
 • Studenti si vyberou jednu ze svých hraček, která byla v jejich ranném dětství nejoblíbenější a zamyslí se nad jejím smyslem. Jaký význam má hračka v raném dětství pro utváření sebepojetí dítěte? Na základě vlastní reflexe napíší stručné zamyšlení (esej) v rozsahu max. 2 stran textu. Součástí textu je i popis, historický a etnografický význam a dále charakteristika osobní vazby nebo postoje k ní.
 • Mravní hra
 • Studenti vymyslí vlastní hru, techniku, která bude zaměřena na mravní rozvoj jedince, skupiny. Příklady je možné získat na přednášce. Rozsah 1 strana (word, power point). Součástí popisu techniky bude cíl, cílová skupina, potřeby (pomůcky), metodika, postup realizace, využití, možné výstupy.
Literatura
  doporučená literatura
 • ARGYRIS, Chris. On organizational learning. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1999. xv, 464. ISBN 0631213090. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 223 s. ISBN 80-7178-235-1. info
  neurčeno
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v klubovně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1996]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry ve městě a na vsi (Variant.) : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1988] : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1998]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Výpravy za dobrodružstvím. 2. vyd., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 363 s. ISBN 80-86061-16-7. info
 • CHOUR, Jiří, Miloš ZAPLETAL a Jaroslav FOGLAR. Etapové hry. Liberec: Skauting, 1997. 301 s. ISBN 80-85421-18-6. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Hry pro život :sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. vyd. Praha: Portál, 1995. 174 s. ISBN 80-7178-042-1. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají [Berne, 1992]. Liberec: Dialog, 1992. ISBN 80-85194-51-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká kniha deskových her. Illustrated by Alena Zapletalová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 178 s. ISBN 8020401881. info
 • BAKALÁŘ, Eduard a Vojtěch KOPSKÝ. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1987]. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Pressfoto, 1987. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Hry v přírodě (Variant.). Vyd. 2. Praha: Olympia, 1987. 629 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Hry v klubovně (Variant.). Vyd. 1. Praha: Olympia, 1986. 573 s. : i. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Moderní společenské hry : s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1980. info
 • MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Umění odpočívat. 1. vyd. Praha: Práce, 1978. 208 s. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1976]. Vyd. 1. Praha: Pressfoto, 1976. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti [Zapletal, 1973]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1973. 242 s. : i. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře : Homo ludens (Orig.). Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1971. 226 s. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Jak vést letní tábor. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1969. 264 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Pokladnice her : 116 nejlepších stolních her z celého světa. Praha: Mladá fronta, 1968. 246 s. info
Výukové metody
Praktická výuka, presentace, diskuse, skupinové projekty, samostudium
Metody hodnocení
Seminář (workshop – pracovní dílna) Ukončení: zápočet Požadavky k získání zápočtu: 1. výstup - vedení skupiny: Vedení herní aktivity - (Nácvik vedení skupiny pod přímou supervizí lektorů a skupiny s následnou zpětnou vazbou) 2. seminární práce 1.: „vlastní mravní hra“ + presentace s následnou zpětnou vazbou 3. seminární práce 2.: esej o své první důležité hračce
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz
V moodlince v el-kurzu je uveřejněný aktuální termín odevzdání vašich seminárních prací a jiných povinností. http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1507 klíč: VVC_PrezBc
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.