SZ1049a Introduction to Health Education

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radim Slaný (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
At the end of this course, students should be able to:
- Interpret basic Health Education conceptions
- Interpret basic biomedicin and psychosocial conceptions
- Motivate fo health support
- Realize health support programmes
Osnova
 • 1) Health support – approach and definition 2) Documents – Health 2020, RVP ZV 3) Biomedical domain: aliment, exercise, smoking, first-aid treatment 4) Psychosocial domain: stressful situations, mental health disorders, drug and alcohol abuse, smoking, eating mental disorders... 5) Didactic domain: Health support programmes
Literatura
  povinná literatura
 • http://www.who.int/en/
  neurčeno
 • Zdraví 2020 : národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. [106] s. ISBN 9788085047479. info
 • Zdraví 2020 : osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století. Translated by Jan Holčík - Karel Zástěra. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. 182 s. ISBN 9788085047486. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví. Miroslav Janda, Petr Kachlík, Věra Kernová, Vladislav Navrátil. In 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví pro učitele. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. 250 s. ISBN 8070447680. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: dílčí projekt tělesné výchovy. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2005. s. 108-108, 11 s. ISBN 80-210-3863-2. info
 • HOLČÍK, Jan. Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie. Zdraví pro všechny ve 21. století. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0. info
 • HOLČÍK, Jan. Program Světové zdravotnické organizace "Zdraví 21" jako výzva ke společné cestě ke zdraví, sdílené odpovědnosti a tvůrčímu partnerství. Zdravotnictví v České republice, Praha: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 2001, roč. 4, 1-2, s. 2-4. ISSN 1213-6050. info
 • JOYEUX, Henri. City, sexualita, AIDS : sexuální výchova od 13 do 15 let. Translated by J. Švancarová. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 73 s. ISBN 80-7178-004-9. info
 • SIELERT, Uwe. Sexuální výchova :kniha netradičních metod výuky. Translated by Jan Brázdil - Nataša Brázdilová. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1994. 279 s. ISBN 80-85573-36-9. info
Výukové metody
Theoretical principles, videoprogrammes, study hour.
Metody hodnocení
Written test consisting of 20 questions. If they answer 17 questions correctly, they pass the test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/whealthedu/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SZ1049a