SZ6063 Antropologie lidské sexuality

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 18. 4. 10:00–12:50 učebna 50, Čt 25. 4. 10:00–12:50 učebna 50, Čt 2. 5. 10:00–12:50 učebna 50, Čt 9. 5. 10:00–12:50 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 465 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student: vysvětlí sexuální dimorfismus ve vzhledu a chování člověka, porozumí vzorcům sexuálního a erotického chování, rituálům a institucím, je schopen diskutovat koncepty chování a respektování těchto daností a zvláštností při střetávání různých kultur v současném globalizujícím světě.
Osnova
 • 1 - 2. Biologie sexuality – fylogeneze a ontogeneze sexuálního chování člověka, tělesně pohlavní vývoj. 3. Sexuální chování – identifikace, orientace, emoce, sexuální chování v dětství a dospívání, pohlavní hormony a sexualita. 4. Lidská přirozenost z kulturně antropologického hlediska. 5. Kulturní definice mužství a ženství, třetí pohlaví. 6. Sexuální kodexy, kulturní teorie reprodukce 7. Manželství – definice, formy, sexualita. 8. Incestní tabu a pravidla výběru partnerů. 9. Monogamie, polygamie, polyandrie. 10. Žárlivost, nevěra, válka spermií – strategie muže, strategie ženy. 11. Rodina – jádrová rodina a další formy, charakteristika, výhody, nevýhody, rozšíření. 12. Kultura a genitálie – různorodost zvyklostí, mužská a ženská obřízka, kastrace, hemikastrace, piercing, depilace…
Literatura
  doporučená literatura
 • LEHMILLER, Justin J. The psychology of human sexuality. Second edition. Hoboken: Wiley Blackwell, 2018. xxix, 442. ISBN 9781119164715. info
 • BILDER, Glenda. Human biological aging : from macromolecules to organ systems. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016. ix, 330. ISBN 9781118967027. info
 • VRHEL, František a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 80 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2821-1. info
 • ZVĚŘINA, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5: Sexuologie pro antropology. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 68 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2822-X. info
 • SKUPNIK, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 7: Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2840-8. info
 • ZVĚŘINA, Jaroslav. Lékařská sexuologie. [1. vyd.]. Praha: Nakladatelství odborné literatury H&H, 1991. 233 s. ISBN 8085467046. info
  neurčeno
 • • BAKER, Robin (2005). Válka spermií. Jota. 296 s. ISBN 80-7217-363-4
 • • MORRIS, Desmond (1997)). Intimate Behavior: A Zoologist's Classic Study of Human Intimacy. Kodansha Globe. 393 s. ISBN: 3669363639
 • • Bishop, Clifford Osthelder, Xenia, ed. (2001): Sexualia: From Prehistory to Cyberspace. Köln am Rhein: Könemann Verlagsgesellschaft mbH.
 • • PLZÁK, Miroslav (2011). Taktika a strategie v lásce. Motto, 232 s. ISBN 978-80-7246-565-1
 • VANČATA, Václav, Marina VANČATOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 10: Sexualita primátů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 92 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2865-3. info
 • MORRIS, Desmond. Lidský živočich : osobní pohled na lidský druh. Vyd. 1. V Praze: Euromedia Group, 1997. 223 s. ISBN 8071765295. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, čtení odborné literatury
Metody hodnocení
ústní hromadná rozprava
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.