SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–15:50 učebna 5a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představí studujícím základní sociologické koncepty a teorie. Zaměří se především na sociologii rodiny a vzdělávání. Cílem je naučit studující přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy jejich vlastní profese. Zaměří se proto na sociologické koncepty rolí, norem, konformity a deviace, disciplinace, sociální stratifikace (její reprodukce) skrze vzdělávací systém. Po absolvování kurzu by měl mít student schopnost kriticky hodnotit společenské problémy a aplikovat sociologické koncepty a znalosti při vlastní pedagogické praxi.
Osnova
  • • Vznik sociologie, co je a čím se zabývá. • Co je společnost: příroda, kultura, jazyk. • Sociální stratifikace a nerovnost, gender, role mužů a žen ve společnosti. • Sociologie vzdělávání. • Sociologie rodiny. • Sociologie bydlení.
Literatura
    povinná literatura
  • JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 9788024723976. info
  • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
    doporučená literatura
  • GIDDENS, Anthony. Sociology. 1. ed. Cambridge: Polity Press, 1989. xxvi, 815. ISBN 0-7456-0545-1. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet; podmínkou získání zápočtu je odevzdání konspektů ze zadané literatury
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SZ7BP_OVUS