A2MK_ACWR Akademické psaní

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
A2MK_ACWR/Kombi01: Pá 21. 2. 8:00–9:50 učebna 10, Pá 6. 3. 8:00–9:50 učebna 10, Pá 20. 3. 8:00–9:50 učebna 10, Pá 3. 4. 8:00–9:50 učebna 10, Pá 24. 4. 8:00–9:50 učebna 10, O. Dontcheva-Navrátilová
A2MK_ACWR/Prez01: St 14:00–15:50 učebna 36, O. Dontcheva-Navrátilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course aims to:
develop the academic writing skills of the students with focus on argumentation and rhetorical structure;
provide practice in writing the rhetorical sections of a diploma thesis;
It will teach students how to:
build their authorial identity and communicate with their readers;
write argumentative texts using the problem-solution and cause-effect patterns;
critically evaluate sources and reference to sources (quotations and paraphrases) and visual devices.
Výstupy z učení
After completing the course, the student will be able:
write an argumentative academic text in English;
abide by the Anglophone academic style conventions (soft sciences) in terms of formality, writer-reader interaction, academic vocabulary and phraseology;
apply the appropriate rhetorical structure of the genre of diploma theses;
transfer the knowledge into teaching writing in English lessons and work with relevant academic genres.
Osnova
 • 1. Academic writing - context, conventions, approaches. The genre of diploma thesis.
 • 2. Writing Introductions. General-specific openings and the thesis statements
 • 3. Writing the Thesis statement. Personal vs. impersonal stance.
 • 4. Writing the Literature review. Citing sources.
 • 5. Coherent information flow - topic development.
 • 6. The cause-effect pattern. Coherent information flow - connectors.
 • 7. Presenting arguments, reporting results and findings.
 • 8. Stance in academic discourse.
 • 9. Writing the Conclusions.
 • 10. Writing the Summary.
Literatura
  povinná literatura
 • HAMP-LYONS, Liz a Ben HEASLEY. Study writing : a course in writing skills for academic purposes. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 213 s. ISBN 9780521534963. info
 • URBANOVÁ, Ludmila a Andrew Philip OAKLAND. Úvod do anglické stylistiky. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 148 s. Studium. ISBN 80-86598-33-0. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
  doporučená literatura
 • MACPHERSON, Robin. Základy anglické stylistiky. Praha: Academia, 1997. 240 s. ISBN 80-200-0644-3. info
  neurčeno
 • CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. vii, 489. ISBN 0521401798. info
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
Výukové metody
Teaching methods:
explanation and discussion in seminars;
group and individual writing;
observation of selected phenomena during teaching practice;
home study and practice.
Metody hodnocení
Completion prerequisites:
- attendance: minimum 80%;
- active participation in seminars;
- completing 3 writing assignments 70%.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=945
Due to the COVID-19 pandemic all oral and written examinations are taking place on-line this semestre.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/A2MK_ACWR