RJ1061 Praktická jazyková cvičení 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vahalová (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1061/Prez01: Po 10:00–11:50 učebna 65, O. Bobrzyková, L. Vahalová
RJ1061/Prez02: Po 13:00–14:50 učebna 62, O. Bobrzyková, L. Vahalová
RJ1061/01: Pá 21. 2. 10:00–11:50 učebna 12, Pá 28. 2. 10:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 6. 3. 10:00–11:50 učebna 2, Pá 20. 3. 10:00–11:50 učebna 12, Pá 3. 4. 10:00–11:50 učebna 12, Pá 24. 4. 10:00–11:50 učebna 12, O. Bobrzyková
Předpoklady
Absolvování předmětu Praktická jazyková cvičení 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevňování dovedností a znalostí z fonetiky a gramatiky, rozvíjení dovednosti čtení s porozuměním, poslechu originálních ruských textů, ústního i písemného projevu. Dalším cílem je rozšíření slovní zásoby a procvičování pravopisu a ruské mluvnice pomocí doplňovacích a překladových cvičení.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student zdokonalí jazykové znalosti a komunikativní dovednosti, bude schopen rozumět ruským autentickým textům a nahrávkám, bude schopen vytvořit dialog a monolog na zadané téma.
Osnova
 • 1.–2. Rodina, příbuzní. Rodinné záležitosti. Spojení slovesa уметь s infinitivem. Skloňování podstatných jmen ženského rodu школа, неделя v jednotném čísle.
 • 3.–4. Volný čas. Způsoby odpočinku. Roční období. Vazba нужно, надо, придется s infinitivem v přítomném, minulém a budoucím čase. Skloňování podstatných jmen mužského rodu завод, автомобиль, слово, воскресенье v jednotném čísle.
 • 5.–6. Stravování. Oblíbené jídlo. Obědváme v restauraci. Vazba У меня есть v minulém a budoucím čase. Časování sloves typu говорить. Počítaný předmět.
 • 7.–8. Dopravní prostředky. Městská hromadná doprava. Jak se dostanu? Infinitivní věty – otázky. Pohybová slovesa. Řadové číslovky.
 • 9.–10. Cestování. Letadlo, vlak, autobus, auto. Služební cesta. Změna kmenové souhlásky. Časování sloves – souhrn. Skloňování podstatných jmen ženského rodu končících na měkkou souhlásku v jednotném čísle.
 • 11.–12. Telefonování. Procvičování ruských frází. Neurčitá zájmena a příslovce. Skloňování podstatných a přídavných jmen v množném čísle. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009, xii, 554. ISBN 9788025124420. info
  doporučená literatura
 • LEBEDEVA, Marija Nikolaevna. Russkij jazyk s ulybkoj. Korotkie isotrii, šutki, dialogi. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2012. 88 s. ISBN 978-5-88337-264-2
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003, 407 s. ISBN 8073350203. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002, 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999, 125 stran. ISBN 808592756X. info
Výukové metody
Praktická jazyková cvičení. Pravidelná příprava na hodiny, plnění domácích úkolů, slohové práce, poslech a četba ruských textů.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část - test (účivo celého semestru). Po úspěšném zvladnutí písemného testu student se přihlásí na ústní část zápočtu, která zahrnuje:
- konverzaci dle osvojených během celého semestru témat;
- kontrolu četby ruského textu (80 – 100 stran);
- kontrolu poslechu (audio, video, DVD - min. 1 ruský film).
Student předloží slovníček nových slov z četby (min. 50 výrazů).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je zaměřen na rozvíjení znalostí a dovedností získaných v kurzu praktická jazyková cvičení 1, kterými jsou čtení a poslech textů s porozuměním, zdokonalování ústního a písemného projevu v ruském jazyce, zlepšení ruské výslovnosti a pravopisu.
Povinná účast na seminářích. Docházka se eviduje. Nepřítomnost je třeba doložit řádnou omluvenkou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.