SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0 hodin. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
ERASMUS Agreement
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Rozšíření studia o zahraniční zkušenosti.
Výstupy z učení
- student si rozšíří odborné znalosti o situaci studovaného oboru v zahraničí;
- prohloubí si a rozšíří svou schopnost odborné komunikace v cizím jazyce;
- je schopen lépe rozumět vývoji a aktuálnímu stavu oboru v mezinárodním kontextu;
- umí studovat odborné texty v cizím jazyce a reagovat na odbornou komunikaci v mezinárodním prostředí;
- rozšíří si kompetence při aplikaci speciálněpedagogických strategií v mezinárodním kontextu.
Osnova
  • Podle nabídky hostující univerzity.
Literatura
    doporučená literatura
  • www.european-agency.org
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická stáž.
Metody hodnocení
Podle podmínek hostující univerzity.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.