FJ3031 Tvorba francouzských křesťanských autorů

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3031/01: každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 učebna 53, V. Bakešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se soustřeďuje se na vybrané kapitoly francouzské literatury 19. a 20. století ovlivněné křesťanstvím. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: osvojit si francouzskou literaturu daného období; definovat hlavní znaky jednotlivých literárních směrů a vysvětlit, jak se projevil vliv křesťanství; doložit teorii příklady z konkrétních textů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu je student schopen aplikovat nabyté znalosti při psaní písemných projevů včetně seminárních, bakalářských a diplomových prací.
Osnova
  • I. Úvod do problematiky vlivu křesťanství na literaturu, historický přehled a souvislosti (Maritain) II. Období romantismu (Chateaubriand, Hugo) III. Problematické hledání vlastní identity během 19. století (Barbey d’Aurevilly) IV. Konverze intelektuálů ke křesťanství (Claudel, Huysmans, Péguy) V. Katolický román v první polovině 20. století (Mauriac, Bernanos, Green) VI. Poezie a mystika (Noel, Jammes, Emmanuel) VII. Duchovní tendence v literatuře přelomu 20. a 21. století (Germain, Bobin, Schmitt)
Literatura
    doporučená literatura
  • BAKEŠOVÁ, Václava. Ticho a naděje. Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noelové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové. 1. vyd. Brno: CDK / Masarykova univerzita, 2011. 391 s. Edice Dějiny a kultura, sv. č. 24. ISBN 978-80-7325-260-1. info
  • BAKEŠOVÁ, Václava. La Conversion de Joris-Karl Huysmans. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 159 s. Pd-54/09-02/58. ISBN 978-80-210-5076-1. info
  • GUGELOT, Fréderic. La conversion des intellectuels au catholicisme en France (1885-1935). Paris: CNRS, 2007. 559 s. ISBN 9782271070678. info
  • VIART, Dominique a Bruno VERCIER. La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations. Edited by Franck Évrard. Paris: Bordas, 2005. 511 s. ISBN 2047299524. info
  • ŠRÁMEK, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc: Votobia, 1997. 469 s. ISBN 80-7198-240-7. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Požadavky na ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, příprava textů nebo v nepřítomnosti: písemné analýzy textů; seminární práce - prezentace jednoho autora a jeho zvolené knihy.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Předmět je nabízen v češtině i ve francouzštině. Kurz je v obou jazycích dostupný také v prostředí Moodle: http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2040
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ3031