OVp018 The seminar on the History of Political Theories 2

Faculty of Education
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Jitka Autratová
Supplier department: Department of Civics - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
OVp018/01: Thu 10:00–11:50 učebna 35, M. Goňcová
OVp018/02: Thu 14:00–15:50 učebna 30, M. Goňcová
OVp018/03: Tue 16:00–17:50 respirium (5. nadzemní podlaží), M. Goňcová
Prerequisites (in Czech)
OVp014 History of Political Th1-lect. && NOW ( OVp017 History of Political Theories 2 )
Předpokladem zápisu OV2BP_SPT2 je ZK z OV2BP_DPT 1.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course the students should be able to discuss the elementary problems of democracy and its changes.
Learning outcomes
At the end of the course the students should be able to discuss the elementary problems of democracy and its changes.
Syllabus
 • History of political theories in 20th century. Sociology in political theories of 20th century. Critical theory of Frankfurt school. Existencialism - human, freedom, society. Political philosophy of Christian personalism. Liberal notion of state and social justice. Totality in works of Arendt and Aron. Theory of democracy in 20th century. Perspectives of post-capitalist and post-communist society - P. Berger, R. Dahrendorf, U. Beck, F. Fukuyama, A. and H. Toffler, S. Huntington, F. Zakaria, N. Chomsky.
Literature
  required literature
 • HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie (Democracy. Theories, Models, Individualities, Conditions, Enemies and Perspectives of Democracy). 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 pp. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
  not specified
 • FUKUYAMA, Francis. Politický řád a politický úpadek : od průmyslové revoluce po globalizaci demokracie. Translated by Luděk Liška. První vydání v českém j. Praha: Dokořán, 2018. 541 stran. ISBN 9788025725535. info
 • COLLIER, Paul. Exodus : jak migrace mění náš svět. Translated by Blanka Boboková - Vincent Richards. První vydání. Praha: Libri, 2017. 258 stran. ISBN 9788072775576. info
 • THER, Philipp. Nový pořádek na starém kontinentě : příběh neoliberální Evropy. Translated by Zuzana Schwarzová. První vydání. Praha: Nakladatelství Libri, 2016. 357 stran. ISBN 9788072775415. info
 • KLÍMA, Michal. Od totality k defektní demokracii : privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 364 stran. ISBN 9788074191398. info
 • ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu. Translated by Jana Fraňková - Helena Vebrová - Jan Rybka - Zdenka Strettiová. Druhé vydání. Praha: OIKOYMENH, 2013. 679 stran. ISBN 9788072984831. info
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Druhé vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 431 stran. ISBN 9788074190476. info
 • ZAKARIA, Fareed. Postamerický svět. Translated by Stanislav Tumis. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 249 s. ISBN 9788020018526. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko? : krize americké identity. Translated by Radovan Baroš. Vyd. 1. V Praze: Rybka Publishers, 2005. 419 s. ISBN 8086182878. info
 • FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Translated by Michal Prokop. Vydání první. Praha: Rybka Publishers, 2002. 379 stran. ISBN 8086182274. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu. Translated by Ladislav Nagy. Vydání první. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447. ISBN 8086182495. info
 • CHOMSKY, Noam. Perspektivy moci : úvahy o povaze člověka a společenského řádu. Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 323 s. ISBN 8071844918. info
Teaching methods
text analysis, discussion
Assessment methods
Credit : Semester paper (5s) Obligation participation (90%).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Práce v seminářích (2 absence) a seminární práce=zápočet
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: maximální počet studentů v semináři je 25 !!!!
The course is also listed under the following terms Spring 2019, Spring 2020, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2021/OVp018