RJ1016 Stylistika ruštiny 1

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–12:50 učebna 5; a Pá 5. 3. 12:00–13:50 Ruské centrum, Pá 19. 3. 12:00–13:50 Ruské centrum
Předpoklady
Pro kvalitní zvládnutí předmětu je nutné absolvovat předmět Lexikologie. Oba předměty se vzájemně doplňují. Očekává se dobrá znalost ruštiny – B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat základní informace o stylistice jako vědě, seznámit studenty se základními aspekty slova, jeho fungování v rámci jazykového systému, jeho rolí a základními funkcemi ve stylistických jazykových rovinách. Kurz seznamuje studenty s předmětem této jazykovědné disciplíny, se základními pojmy a kategoriemi. Studenti si osvojí základní pojmy a kategorie stylistiky a zorientují se ve stylistickém rozvrstvení slovní zásoby ruského jazyka.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - porozumět fungování základních aspektů slova v rámci jazykového systému; - teoreticky pracovat se slovem; - rozpoznat příslušnost textu k určitému stylu na základě použitých v textu lexikálních, morfologických a syntaktických jazykových prostředků.
Osnova
 • 1. Stylistika: předmět a náplň. 2. Historie vývoje. 3.– 4. Funkční styly. Jejich rozlišení z hlediska lexikálního, fonetického, morfologického a syntaktického. 5.– 6. Funkční styl vědecký a jeho zvláštnosti. 7.– 8. Funkční styl publicistický. Aktuální změny a posuny stylu. 9.– 10. Funkční styl administrativní a jeho specifikace. 11. Funkční styl umělecký a jeho specifikace. 12. Funkční styl hovorový a jeho specifikace.
Literatura
  povinná literatura
 • Nedomová, Zdeňka. Funkcional'naja stilistika russkogo jazyka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 172 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7368-793-9.
  doporučená literatura
 • VALGINA, N.S. Sovremennyj russkij jazyk. Šesté. Moskva: Logos, 2001. info
  neurčeno
 • GOLUB, I.B. Stilistika russkogo jazyka.Moskva: Ajris press, 2006. 443 s. ISBN 5-8112-1872-9.
 • RAZINKINA, N. M. Funkcionalnaja stilistika. Moskva : Vysšaja škola, 2004. 272 s.ISBN 5-06-004554-4.
 • STOLJAROVA, J. A. Stilistika russkogo jazyka. Konspekt lekcij. V pomošč studentu. Moskva : Prior-izdat, 2004. 160s. ISBN 5-9512-0615-4.
 • NEDOMOVÁ, Zdeňka. Funkční stylistika ruského jazyka. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. 172 s. ISBN 9788073687939. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Přednáška. Předmět je založen na využití elektronické opory.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je: 1. Znalost a porozumění odborné terminologie. 2. Odevzdání písemné práce spočívající v provedení komparace použití lexikálních prostředků ve dvou textech odlišných funkčních stylů (podle zadání vyučující)
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1441;obdobi=3764;kod=RJ2BP_STP1;furl=%2Fel%2F1441%2Fjaro2008%2FRJ2BP_STP1%2F
Student bude schopen: - porozumět fungování základních aspektů slova v rámci jazykového systému; - teoreticky pracovat se slovem; - rozpoznat příslušnost textu k určitému stylu na základě použitých v textu lexikálních, morfologických a syntaktických jazykových prostředků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/RJ1016