SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0 hodin. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost aj/nj/fj – dle volby studenta – středoškolská úroveň
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podpora studentů speciální pedagogiky v rozvoji a prohlubováním oborových znalostí a dovedností v mezinárodním kontextu a jazykových kompetencí se zaměřením na světové jazyky. Jeho cílem je rozvoj schopností a motivace ke studiu s využitím cizojazyčných zdrojů a aktivní odborné komunikaci v cizím jazyce. Důraz je kladen na aktivní zapojení studentů a zodpovědnost za rozvoj zvolených kompetencí.
Výstupy z učení
Student získá odborné znalosti o situaci studovaného oboru v zahraničí; - prohloubí si a rozšíří svou schopnost odborné komunikace v cizím jazyce; - je schopen lépe rozumět vývoji a aktuálnímu stavu oboru v mezinárodním kontextu; - umí studovat odborné texty v cizím jazyce a reagovat na odbornou komunikaci v mezinárodním prostředí.
Osnova
 • Student si ke splnění předmětu může vybrat z následujících aktivit:
 • absolvování odborného studijní předmětu (nikoli jazykového kurzu), který je na PdF MU nebo na jiných fakultách MU vyučován v cizím (světovém) jazyce. Předmět musí být tematicky zaměřen na speciální pedagogiku/andragogiku, pedagogiku, psychologii, sociologii nebo příbuznou disciplínu;
 • účast na zahraničním studijním pobytu (např. v rámci programu Erasmus+) v rozsahu nejméně 2 měsíce;
 • odborná speciálně pedagogická praxe v zahraničí (např. v rámci pracovní stáže v programu Erasmus+) s min. dobou pobytu 1 měsíc;
 • účast na mezinárodní letní škole v zahraničí se zaměřením na disciplíny vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu nejméně 2 týdnů;
 • za napsání diplomové práce v anglickém nebo německém jazyce;
 • účast na nejméně osmi přednáškách nebo seminářích tematicky zaměřených
 • na studovaný obor vedených v cizím jazyce hostujícími profesory na PdF MU, jiných fakultách MU či jiných vysokých školách;
 • aktivní vystoupení v cizím jazyce na vědecké konferenci či odborném semináři (např. studentská vědecká konference).
Literatura
  doporučená literatura
 • www.european-agency.org
Výukové metody
Podle zvolené aktivity (studijní pobyt, pracovní stáž, výuka atp.)
Metody hodnocení
Podle zvolené aktivity (studijní pobyt, pracovní stáž, výuka atp.)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Povinností každého studenta je absolvovat tento předmět jednou v průběhu studia. Předmět je nabízen v každém semestru. Tedy, student jej zapisuje až v semestru, kdy hodlá některou ze zvolených aktivit plnit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SPk206