FC2806 Kosmologie

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 2 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC2806/Kombi01: Pá 18. 2. 8:00–9:50 učebna 3, Pá 25. 2. 16:00–17:50 učebna 3, Pá 18. 3. 8:00–9:50 učebna 3, Pá 6. 5. 12:00–13:50 učebna 3, J. Svobodová
FC2806/Prez01: Po 18:00–19:50 učebna 5, J. Svobodová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní vědomosti o kosmologických dějinách, o teoretických základech soudobé kosmologie a experimentálních možnostech jejich prověřování, dále pak základní dovednosti aplikace kosmologického pohledu na svět. Mezi hlavní vzdělávací obsahy patří pojmy jako galaxie, teorie relativity, reliktní záření, inflace, velký třesk
Cíle:
Vědomosti: vesmír se sestává z částic, prostoru a času, vesmír není statický
Dovednosti: popsat experimenty, které potvrzují soudobé kosmologické představy
Postoje: vážit si lidské důmyslnosti
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
• použít informace o základních představách vzniku a vývoje vesmíru
• orientovat se v teoretických základech dnešní fyzikální kosmologie
• chápat perspektivy.
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích):
 • 1. Co je za pozorovaným vesmírem?
 • 2. Velký třesk
 • 3. Stáří vesmíru
 • 4. Pozorování velkých rudých posuvů
 • 5. Kosmologická konstanta
 • 6. Fyzika v době dominance záření
 • 7. Standardní model v raném vesmíru
 • 8. Obecné vlastnosti inflace
 • 9. Gravitační vlny
 • 10. Historické kosmologické modely
 • 11. Experimentální možnosti kosmologie
 • 12. Možnosti využití poznatků ve fyzikálním vzdělávání.
Literatura
  povinná literatura
 • BARROW, J. D. Původ vesmíru. Bratislava: Archa, 1996. 166 s. ISBN 80-7115-092-4.
 • BARROW, J. D. Kniha o nekonečnu. Praha: Paseka, 2007. 266 s. ISBN 9788071858225.
 • BARROW, J. D. Konstanty přírody: čísla skrývající nejhlubší tajemství vesmíru. Praha: Paseka, 2005. ISBN 8071856894.
  doporučená literatura
 • HORSKÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Milan ŠTEFANÍK. Úvod do fyzikální kosmologie. Praha: Academia, 2004, 219 s. není součástí edice. ISBN 80-200-1241-9. info
Výukové metody
přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Kolokviu. Ústní kolokviu 20-30minut. Literatura není povolena
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.