FJ1024 Jazyková cvičení - francouzština 6V

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1024/01: Po 10:00–11:50 učebna 67, V. Bakešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti si prohlubují komunikační kompetenci na úrovní B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Procvičují se nejen jednotlivé řečové dovednosti (interakce, poslech, čtení, psaní, ústní projev), ale upevňují se rovněž osvojené lingvistické kompetence (gramatika, slovní zásoba). Důraz je kladen i na rozvoj kompetencí interkulturních. Výchozími texty jsou autentické materiály.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen porozumět delším promluvám a přednáškám, článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy. Student je rovněž schopen aplikovat získané poznatky v praxi.
Osnova
  • Práce s vybranými texty a dokumenty.
Literatura
    doporučená literatura
  • Grammaire : le nouvel entraînez-vous avec 450 nouveaux exercices., Niveau avancé (Variant.) : Grammaire : 450 nouveaux excercices., Niveau avancé. info
  • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 5e éd. Paris: PUF, 2014. xliii, 110. ISBN 9782130627562. info
  • BRILLANT, Corina. Le nouvel édito : niveau B2 : méthode de français. 2. éd. Paris: Didier, 2010. 223 s. ISBN 9782278066575. info
  • DELATOUR, Yvonne. Nouvelle grammaire du français : cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette, 2004. 367 s. ISBN 2011552710. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test - 70%
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.