FJ_BPp Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět si zapisuje student, který bude psát bakalářskou práci na katedře francouzského jazyka. Typicky ve čtvrtém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvodní kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Náplň semináře tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil, a splnění úkolů ve fakultním online modulu, včetně závěrečného testu.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu je vyhotovený projekt bakalářské práce, který student vloží do IS MUNI. Student prokáže schopnost definovat téma své závěrečné práce, sestavit odpovídající časový harmonogram práce na svém projektu, zvolit vhodnou metodologii své práce a vyhledat příslušnou primární a sekundární literaturu.
Osnova
  • Samostatné plnění úkolů online modulu v interaktivní osnově předmětu. Individuální konzultace s budoucím vedoucím bakalářské práce. Téma bakalářské práce z francouzského jazyka si student může vybrat v balíku Bakalářské práce - Francouzský jazyk nebo po předchozí dohodě s vedoucím ho navrhnout sám.
Literatura
    doporučená literatura
  • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 9788026060741. info
  • FAYET, Michelle. Rédiger sans complexes. Paris: Eyrolles, 2011. 228 s. ISBN 9782212548778. info
  • GARNIER, Sylvie a Alan D. SAVAGE. Rédiger un texte académique en français : règles grammaticales, règles d'usage, exercices d'entraînement corrigés. Paris: Ophrys, 2011. xxi, 256. ISBN 9782708013001. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen garantem programu při odevzdání projektu a po splnění úkolů v online modulu.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.