IMAp18 Matematický seminář 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IMAp18/01: St 12:00–13:50 učebna 37, J. Beránek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním výuky si studenti zopakují a prohloubí znalosti a souvislosti vybraných partií aritmetiky, algebry a geometrie z předchozího studia. Na konci kurzu by měli studenti chápat souvislosti základů aritmetiky, algebry a geometrie se školskou matematikou.
Výstupy z učení
Absolvováním výuky si studenti zopakují a prohloubí znalosti a souvislosti vybraných partií aritmetiky, algebry a geometrie z předchozího studia. Na konci kurzu by měli studenti chápat souvislosti základů aritmetiky, algebry a geometrie se školskou matematikou.
Osnova
  • Souhrnné opakování a prohloubení poznatků a souvislostí vybraných témat aritmetiky, algebry a geometrie před státní závěrečnou zkouškou. Souvislosti se školskou matematikou.
Literatura
  • Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Edited by Milan Hejný - Jarmila Novotná - Naďa Vondrová. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. viii, 212. ISBN 8072901893. info
  • FRANCOVÁ, Marta, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Elementární geometrie. 1. vyd. Brno: PdF MU, 1999. 84 s. info
  • FRANCOVÁ, Marta a Květoslava MATOUŠKOVÁ. Kapitoly ze základů stereometrie pro studium učitelství 1. stupně základní školy. Vyd. 1. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 60 s. ISBN 8021008407. info
  • FRANCOVÁ, Marta, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Texty k základům elementární geometrie : pro studium učitelství 1. stupně základní školy. 2. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 107 s. ISBN 8021008806. info
  • DRÁBEK, Jaroslav a Václav VIKTORA. Základy elementární aritmetiky : pro učitelství 1. stupně ZŠ a. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 223 s. info
  • KOUŘIM, Jaroslav, Ondrej ŠEDIVÝ a František KUŘINA. Základy elementární geometrie : pro učitelství 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 156 s. info
Výukové metody
Seminář. Seminární práce, diskuse k tématům.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou zápočtu je aktivní účast v seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2023, jaro 2024.