JVk013 Angličtina pro speciální pedagogy I

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1.3. 15 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Elena Adriana Dancu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mirjana Georgieva Slavíková (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dita Hochmanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVk013/01: Pá 18. 2. 15:00–17:50 učebna 11, Pá 11. 3. 14:00–16:50 učebna 52, Pá 18. 3. 14:00–16:50 učebna 54, Pá 29. 4. 14:00–16:50 učebna 55, Pá 13. 5. 14:00–16:50 učebna 54, A. Bízková Doleželová
JVk013/02: Pá 18. 2. 15:00–17:50 učebna 55, Pá 11. 3. 15:00–17:50 učebna 2, Pá 18. 3. 15:00–17:50 učebna 55, Pá 29. 4. 16:00–18:50 učebna 60, Pá 13. 5. 15:00–17:50 učebna 6, E. Dancu
JVk013/03: Pá 18. 2. 15:00–17:50 učebna 7, Pá 11. 3. 15:00–17:50 učebna 65, Pá 18. 3. 14:00–16:50 učebna 53, Pá 29. 4. 14:00–16:50 učebna 65, Pá 13. 5. 14:00–16:50 učebna 65, D. Hochmanová
Předpoklady
JVk001 Vstupní test A2 - AJ || JVp001 Entrance test A2 || JV001 Entrance test A2
Students enrolling on the course are expected to be at least at A2+ level of English or higher (according to the Common European Framework of Reference for Languages).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course English for Special Educators is to develop and consolidate students' language skills and help them to achieve B1 level in all language skills (listening, reading, speaking, writing). This course is focused mainly on developing specialist vocabulary connected to the field of study, i.e. Special Needs Education. Students will also revise grammar at B1 level. Furthermore, students will develop some academic skills in English (specialist oral presentation, giving and supporting arguments, discussion, etc).
Výstupy z učení
By the end of the course, the students will be able to: understand spoken as well as written LSP language at B1 level of the CEFR; successfully participate in a spoken interaction dealing with relevant LSP issues; show a good command of selected grammar structures and specialist vocabulary at B1 level of the CEFR;
Osnova
  • SP4BK_CJAJ English for Special Educators
  • Topics: Education, Current problems in schools, Visual Impairment, Hearing Impairment, Intellectual Disability, Speech Impairment, Physical Impairment, Specific Learning Difficulties
  • Grammar(self-study): Present simple x continuous,Past simple x continuous, Present perfect, Expressing future, Word order, Comparative, Superlative, Adjectives ending with -ed, –ing, Adjectives x Adverbs, Modal verbs, Conditional clauses, Simple passive, Countable x uncountable nouns, Relative pronouns/clauses, Phrasal verbs, Verbs – gerund x infinitive, Prepositions, Prepositional phrases (adjectives, verbs).
Literatura
    povinná literatura
  • E-learning resources in IS.MUNI.CZ -Studijní materiály předmětu SP4BK_CJAJ - Učební materiály
    neurčeno
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 300 stran. ISBN 0521559286. info
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
Výukové metody
Activities and tasks developing students' language skills and competencies, class and group discussions, vocabulary practice, mind mapping, opinion and information sharing, giving arguments,etc.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) In-term assignments 2) Oral portfolio defense. It is necessary to pass each part for at least 65%. The student who has not completed all requirements during the semester cannot register for the oral portfolio defense.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Základní studijní materiály a sylabus předmětu dostupné v IS - Studijní materiály předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné úkoly. V případě nápadných rozdílů mezi úrovní odevzdaných úkolů a výkony studenta/-ky ve výuce může dojít k přezkoušení. Kurz je ukončen zkouškou na úrovni B1.
Předmět je vyučován každoročně.
Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk001/JV001 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v angličtině. Kurz je ukončen zkouškou na úrovni B1.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.