JVp019 Angličtina pro sociální pedagogy - A

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Christopher Williams, M.A. (přednášející)
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Belinda Rachael Allan, M.Ed.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
JVp001 Entrance test A2 || JVk001 Vstupní test A2 - AJ
A pass in JVp001 – Entrance test A2 - English. (Úspěšně absolvovaný předmět JVp001 – Vstupní test A2 - AJ.) The course is designed for students who are at least at the A2 level of English and who can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered at work, school, leisure, etc. They can also produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest and can read texts and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Podmínkou zápisu je úspěšné absolvování předmětu JVp001. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to help students achieve B1 level knowledge of English within a social working context by improving all language skills (listening, reading, speaking, writing) and systems of the language (grammar and vocabulary) within B1 level of CEFR.
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to:
 • understand spoken and written English around topics of social work, childhood development and outdoor education at a level approaching B1 of the CEFR;
 • communicate in English about social issues and childhood and teenage development issues towards a B1 level of the CEFR;
 • use selected social working and psychological development terminology with natural and sophisticated control;
 • show a good command of selected grammar structures at B1 level of the CEFR.
 • Osnova
  • Multidisciplinary focus of social education is reflected in the topic-based orientation of the individual courses taught at the Faculty of Education. The topics in this course (A) have been chosen to reflect the social and legal dimension of social education. Course topics include:
  • education systems
  • Being a social educator
  • Dealing with social issues regarding:
  • - children
  • - teenagers
  Literatura
   povinná literatura
  • Course materials: moodlinka.ics.muni.cz
   doporučená literatura
  • REDMAN, Stuart a Ruth GAIRNS. Test your English vocabulary in use : pre-intermediate & intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 142 s. ISBN 0521779804. info
  • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Cambridge grammar for PET with answers : self-study grammar reference and practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 216 stran. ISBN 0521601207. info
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
  • Insight into PET. CUP 2004. ISBN 0-521--52755-4
   neurčeno
  • www.macmillandictionary.com
  Výukové metody
  Weekly ninety-minute seminars designed for teaching English for social education purposes. Activities developing students' awareness of language skills and systems within B1 level - listening and reading tasks; grammar and vocabulary practice, discussions and other speaking activities.
  Metody hodnocení
  1 Active participation and attendance (work must be completed for any absence)
  2 Continuous assessment during the semester (written and spoken work)
  3 Mid-term test - vocabulary, grammar
  4 Credit test (reading, listening, grammar, vocabulary)
  Throughout the course the approach of continuous assessment is applied where the minimum average required of the individual assignments is 65%.
  Vyučovací jazyk
  Angličtina
  Navazující předměty
  Informace učitele
  https://moodlinka.ics.muni.cz/
  The course is taught in English.
  Další komentáře
  Poznámka k ukončení předmětu: Jazykový kurz na úrovni B1 SERRJ (není určen pro začátečníky).
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.